Seriøst arbeid med budsjett i trange tider

- I trange tider er det ekstra viktig at kommunestyret evner å finne gode løsninger sammen, skriver Mads Furu.

- I trange tider er det ekstra viktig at kommunestyret evner å finne gode løsninger sammen, skriver Mads Furu.

Av
DEL

leserinnlegg 
Det er lett å score billige politiske poenger for opposisjonen i en tid der norske kommuner stadig får trangere kår og dårligere forutsetninger for å tilby innbyggerne gode velferdstjenester. Over år har regjeringen underfinansiert utbyggingen av skolen, eldreomsorgen og andre velferdstjenester kommunen har ansvar for, og resultatet er årlige kutt og innstramminger. Lillehammer er ikke alene om dette. Det er gjengs melodi over hele landet.
Over de neste fire årene skal Lillehammer kommune redusere budsjettet med nær 170 millioner kroner, ifølge økonomiplanen som nå ligger ute til høring. Det vanskelig å forholde seg til et så stort tall, men det er veldig mye penger også i denne sammenheng. Det vil bli behov for innstramminger i tjenestetilbudet, og man vil måtte gjøre strukturelle endringer som monner innen alle sektorer hvis vi skal lykkes.
I Arbeiderpartiet har vi sagt at vi må skjerme hjemmetjenesten og helsehuset. Dette sier vi fordi vi vet at det blir flere eldre i årene som kommer. Derfor må vi bygge sterke tjenester som er attraktive å jobbe i og som evner å gi hjelp til dem som trenger det mest.

Videre har vi i Arbeiderpartiet sagt at det er uaktuelt å fjerne bunnfradraget på eiendomsskatten slik kommunedirektøren har forslått. Regjeringen har bestemt at eiendomstakstene skal reduseres med 30 %. Hvis dette kombineres med å fjerne bunnfradraget, betyr det eierne av de største leilighetene i sentrum kan glede seg til en skattelette på 10000 kroner, men den som bor i en liten leilighet i Vårsetergrenda kan legge på eiendomsskatten sin med nesten 50%. Sånn kan vi ikke ha det.

I trange tider er det ekstra viktig at kommunestyret evner å finne gode løsninger sammen. Ordføreren har tatt initiativ til tverrpolitisk samarbeid i formannskapet og sterk involvering av alle utvalgene i budsjettarbeidet. Det er bra. Det er tid for samarbeid, og tid for å legge til side kjeklingen og den billige polemikken til det beste for kommunen vår.

Mads Furu, gruppeleder, Lillehammer Ap

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken