Sett framtida først!

SV-toppene savner et sterkere miljøengasjement i valgkampen. 30.august går skoleelever igjen til klimastreik.

SV-toppene savner et sterkere miljøengasjement i valgkampen. 30.august går skoleelever igjen til klimastreik. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

30. august tar landets skoleelever igjen opp plakatene for å gå til klimastreik. I en valgkamp som så langt har vært preget av statsministerens manglende evne til å håndtere FrPs tiltagende bompengeschizofreni, er det et velkomment pust: En lokalvalgkamp bør ikke preges av regjeringskriser eller bompengeopprør, men av gode diskusjoner rundt hvordan vi kan skape levende, grønne lokalsamfunn der kommende generasjoner skal leve gode og trygge liv.

Mange innbyggere i Innlandet merker allerede nå de akselererende klimaendringene på kroppen: Ødeleggende flom i Kvam, Skjåk og på Rena - samt den nylige voldsomme flommen i Brumunddal - er symptom på at været blir villere og våtere. Bresmeltning forringer vannsirkulasjonen i store deler av Innlandet, og utgjør en kollektiv trussel for hele Opplands befolkning – dette merkes allerede på kroppen blant mange i Nord-Gudbrandsdalen. Førsteprioriteten til alle lokal- og fylkespolitikere må være å kutte klimagassutslipp i alle sektorer, samtidig som man ras- og flomsikrer områder som allerede er utsatt for klimaendringer.

Klimatrusselen er imidlertid ikke bare en trussel mot folk, men også mot artsmangfoldet. Samtidig som klimaet endrer seg, ser vi at lokalpolitikere gang på gang ofrer verneverdige og viktige naturområder til fordel for kortsiktige hensyn: E6 fortrenger viktige våtmarksområder i Lågendeltaet ved Lillehammer og i Åkersvika ved Hamar, mens unødvendig motorferdsel i utmark forstyrrer sårbare arter i deres naturlige omgivelser. Det ligger i ryggmargrefleksen for et miljøparti at naturvern går foran unødvendige utbyggingshensyn.

Ved sida av den globale oppvarminga og den akselererende artsutryddelsen står nedbygging og forringing av matjord som ei av vår tids største utfordringer. Dyrkbar mark er en begrensa ressurs, og tilblivelsen av god matjord er en prosess som tar tusener av år. Globalt forsvinner årlig et areal som kunne forsynt 3 millioner mennesker med mat – fortsetter nedbygginga av matjord i samme tempo som den gjør i dag, vil vi være tomme om kun seksti år.

I Norge forsvinner ufattelige 8000 dekar årlig: Hedmark er det nest verste fylket, mens Oppland er på en sjetteplass. Vi trenger med andre ord å stake en ny og jordvernvennlig kurs, der regional og kommunal planmyndighet spiller sammen for å bevare, og ikke bygge ned jorda. Derfor foreslår SV en nullvisjon for tap av matjord – det er vårt samfunnsansvar og verne den og å forhindre omdisponering til næring, bolig eller unødvendige samferdselstiltak.

Matjord og natur som forsvinner under asfalt, er ressurser vi aldri vil få tilbake. Derfor går vi til valg på å sette klima, natur- og jordvern foran betong- og asfaltmentalitet - kortsiktige vedtak skal nemlig ikke få trumfe hensynet til kommende generasjoner.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags