Skal id-krav kunne hindre deg i å få ut egne penger?

- Politikken styres i dag av ofte unge og/eller yrkespolitikere, som dessverre sørger for utstrakt aldersdiskriminering, skriver Jørund Hassel.

- Politikken styres i dag av ofte unge og/eller yrkespolitikere, som dessverre sørger for utstrakt aldersdiskriminering, skriver Jørund Hassel. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg 
GD forteller den 25 januar 2020 om Marie Traasdahl (91) - som fikk sin bankkonto sperret, fordi hun ikke har vært i banken med pass eller førerkort. Kravet kommer fra EU, etter at tilsynsmyndigheten - via EØS-avtalen – er overført til EU.

Politikere snakker om at vi skal ha et «aldersvennlig samfunn». Ikke enkelt når de samme politikerne blant annet har overført all makt, og styringen over banktjenester og folks penger, over til private banker.

Politikken styres i dag av ofte unge og/eller yrkespolitikere, som dessverre sørger for utstrakt aldersdiskriminering – i form av underrepresentasjon av eldre i styrer, råd og utvalg mv. De eldre blir ofte rett og slett glemt i samfunnsplanleggingen.

Tidligere hadde vi Postbanken, underlagt offentlig forvaltning. Der fikk man utstedt offentlige identitetskort.
Norges tilslutning til EØS-avtalen – og dermed krav om markedstilpasning av banktjenestene – har medført at Postbanken (folkets eiendom) fra 1999 og fremover gradvis er blitt privatisert til DnB.

Mangel på offentlige identitetskort er et problem også for unge, siden det kreves identitetskort for om man skal betale barn eller voksentakster på kollektivtransport, kino osv.

EU innførte krav om innføring av nasjonale identitetskort på begynnelsen av 2000-tallet. Sverige innførte en slik ordning allerede i 2005.
Fra 2009 innførte svenskene i tillegg en ordning med nordisk identitetskort – som utstedes av Skattverket.

Norge besluttet i 2007 å innføre nasjonale identitetskort. 13 år senere er ennå ikke disse kommet på plass. (I 2015 ble det vedtatt en egen Lov om nasjonalt identitetskort).

Hvor er våre sentrale politikere – når det tillates at privateide banker kan stenge kontoene - slik at folk ikke kan få ut sine egne penger? Og uten å kreve at det offentlige/ bankene besørger de identitetskortene som de krever av folk?

Hvor finnes det lovhjemmel for at private (banker)/ det offentlige kan kreve at du må kjøpe et offentlig pass til 570 kroner, ta førerkort (privat) til rundt 30 000 kroner, eller kjøpe PC, abonnement på internett/ eller smarttelefon (privat), for å kunne få tilgang på egne penger? Dette er en form for økonomisk slaveri er min påstand.

Bankene tar heller ikke hensyn til at ca 400 000 borgere ikke er tilknyttet internett, eller de nærmere 350 000 personene som ut fra kognitive evner, syn osv - ikke er i stand til å betjene digitale hjelpemidler. Det viser hvor feil det var å legge ned Postbanken.

Gebyret for at banken skal belaste kontoen din er på rundt 100 kroner pr operasjon. En pensjonist fortalte at han hadde fått 3 fakturaer – på til sammen 90 kroner – fra bompengeselskaper. For de 3 betalingsoperasjonene tok banken 285 kroner i gebyr. Dette er «straffen» for ikke å ha kjøpt digitale hjelpemidler hos private, og for å unngå inkassokrav.

Hassel Jørund, medlem av eldrerådet i Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken