Skal råderetten over jernbanen ofres til EUs frie marked?

Av
DEL

leserinnleggDen 10. oktober går Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund til to timer politisk streik (kl. 12.00 til 14.00). Dette er en protest mot at kommende generasjoner skal miste råderetten og styringen over jernbanen i Norge.

EUs jernbanepakke IV kommer til behandling i Stortinget i høst. Om den vedtas, vil den bli en del av EØS-avtalen. Det vil i tilfelle bety at Norge gir fra seg vedtaksmyndigheten, og retten til å føre tilsyn med jernbanene over til det europeiske jernbanebyrået (ERA). Og konkurranseutsetting på jernbanen vil bli lovfestet for all fremtid. I tillegg settes miljøarbeidet, ansatte, og sikkerheten på norsk jernbane i spill – til fordel for EUs frie marked.

Med Jernbanepakke IV, vil klageadgangen på vedtak fra Samferdselsdepartementet bli flyttet over til en klagenemnd i ERA (EU), og eventuelle saker som kommer for retten – vil flyttes fra norske over til EU sine domstoler.

Regjeringspartiene (Frp, H, V og KrF) har sagt ja til jernbanepakk IV. Sett ut fra et sikkerhets-, beredskaps-, evakuerings- og demokratiperspektiv, er det høyst betenkelig.
Det er bare opinionen som kan endre på regjeringens standpunkt. Men det haster, for Samferdselsdepartementet har allerede oversendt en Samtykkeproporsjonen om EUs jernbanepakke IV til Stortinget.

Å splitte opp togtilbudene, i en tid hvor stadig flere etterspør et miljøvennlig og sammenhengende togtilbud i Norge og Europa, er det et stort paradoks.

Målet til den sittende regjeringa og EU, er avdemokratisere jernbanen, og åpne opp hele det europeiske jernbanenettet for fri konkurranse. Dersom EUs jernbanepakke IV blir vedtatt, vil det bli umulig for fremtidige storting å gjøre endringer i jernbanepolitikken i Norge, samtidig som at politikere ikke lenger kan stilles til ansvar for reformen. Det handler med andre ord om en suverenitetsavståelse.

Godstrafikken ble konkurranseutsatt som en følge av EUs jernbanepakke II (i 2007). Det man har oppnådd med det, er at flere aktører har etablert seg på markedet. Men godstransport på jernbane har tapt store markedsandeler, og de fleste godsselskapene går med tap.

Norske myndigheter har som ambisjoner å kutte utslippene i transportsektoren med 50 prosent innen 2030. I stedet opplever vi at mer godstransport overføres fra bane til vei. Det kan umulig være god miljøpolitikk. Det miljøvennlige transporttilbud som jernbanen er, og som vi tar for gitt, er faktisk blitt noe vi må kjempe for å beholde på norske hender.

Sammen kan vi presse politikerne til å si nei til EUs jernbanepakke IV, og til å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen. Det er opp til oss – å si nei til EUs jernbanepakke IV!

Jørund Hassel, Lillehammer Nei til EU

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags