Sloss for å hindre rivning av bolighus og rasering av gårder på Lillehammer og i Øyer

Av
DEL

leserinnlegg
Jeg ble kjempeglad, men også stolt, da regjeringa på mandag sendte foreløpig stoppordre for rivning av seterhusa på Dovre.

Folket og politikerne hadde stått skulder til skulder - uavhengig av partitilhørighet og til sammen til sammen hatt så mye kraft at regjeringa til slutt måtte bøye av.

Gudbrandsdølene fikk på sitt sindige vis, demonstrert for regjeringa hva "sjølråderett" i praksis betyr og folkeviljen vant. Gratulerer!

Jeg gjenvant imidlertid brått bakkekontakten da GD allerede dagen etter slo opp saken om den samme regjeringas planer om firefelts motorveg gjennom Lillehammer til Øyer. For i ei tid hvor regnskogen brenner og global oppvarming og høyt forbruk er i ferd med å ta kvelertak på oss, er det helt feil å bygge en unødvendig motorveg.

For Norge har hatt de sikreste vegene i Europa siden 2016. Dagens E6 er oppgradert og er god nok både med hensyn til sikkerhet, kapasitet og standard. Den er ferjefri og rassikker. Da det kom forbikjøringsfelter både i Øyer og på Biristrand, forsvant til og med påskekøa!

Vi ser dessuten at sekundenes som skal spares når vegen er ferdig, allerede er oppspist før vegåpningen - av timevis med køkjøring, omkjøringer og stenginger i de fire åra med anleggstid.

Å erstatte dagens E6 med firefelts motorveg gjennom Lillehammer til Øyer er dermed unødvendig.

Videre er motorvegen beregnet å ha en NEGATIV samfunnsnytte på minst 1,2 milliarder (!) kroner. Slik sett er prosjektet i strid med plan- og bygningsloven.

Firefeltsvegen fra Moelv til Øyer vil koste ca 11,2 mrd å bygge og gi en totalkostnad på om lag 16,5 milliarder kroner med renter og bompengeinnkreving. 70 % av dette, omlag 11 mrd er bompenger. Så å si alle bompengene går enten til entreprenører i utlandet eller i Osloområdet, og Gudbrandsdølenes husholdningspenger suges ut fra regionen.

Bompengene våre skal finansiere ødeleggelse av Lågendeltaet naturreservat, leveområder for lågåsilda, friluftsområder, matjord, og fjerning av avkjøringer til sentrum, rivning av titalls boliger og ødeleggende inngrep på flere av de flotte gårdene i Lillehammer og Øyer.

Det er trist å se at gårder og landskap som har satt sterkt preg på historien og kulturlandskapet i sørdalen i generasjoner, slik som Øyre gard, Nordre Traaseth, Haavemoen gard i Lillehammer og Fossegården i Øyer nå mer eller mindre raseres.
På hele strekninga Moelv- Øyer er hele 300 eiendommer berørt.

Sett i lys av engasjementet som rivninga av to seterhus på Dovrefjell skapte, burde Gudbrandsdølene greie å mobilisere superkreftene på nytt og kjempe mot uretten som også skjer her i sør-dalen. For av og til trenger storebror også hjelp.

Vi må hegne om og beskytte et viktig stykke kulturhistorie, det unike kulturlandskapet, hjemmene til folk og de flotte, historiske gårdene som er en del av vår identitet her i Lillehammer og Øyer. Vi får det aldri tilbake om det går tapt nå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags