Sosialdemokrati i oppløsning?

- Idrettens hus er omgjort til salgsobjekt. Ledelsen i Ap mener politiske partier ikke kan overstyre styret i et aksjeselskap, eller en igangsatt salgsprosess. Det vitner om resignasjon i forhold til å ivareta demokratiske prosesser og fellesskapets verdier, skriver Jørund Hassel.

- Idrettens hus er omgjort til salgsobjekt. Ledelsen i Ap mener politiske partier ikke kan overstyre styret i et aksjeselskap, eller en igangsatt salgsprosess. Det vitner om resignasjon i forhold til å ivareta demokratiske prosesser og fellesskapets verdier, skriver Jørund Hassel.

Av
DEL

leserinnlegg 
En viktig forutsetning for at et demokrati kan fungere, er at befolkningen gis muligheten til politisk påvirkning.

Etter innføring av EØS-avtalen i 1994, med markedstilpasning, har majoriteten av den offentlige forvaltningen blitt omdannet til offentlige selskaper i form av AS, foretak eller stiftelser. En del offentlige selskaper er helt eller delvis blitt privatisert.

Eierskapspolitikk og offentlig eierstruktur er kommet helt ut av fellesskapets og demokratiets hender. Mellom folket (demokratiet), og folkevalgte, er det oppstått en slags «adelsstand» (i de fristilte offentlige virksomhetene), som styrer og profitterer på fellesskapets verdier og ressurser. Tidvis må folkevalgte bruke private konsulenter for å komme i posisjon til å påvirke beslutninger i styrene. Lillehammer kommune gjorde nylig det i sykehussaken.

Disse omstillingene har medført at de som med tillit og solidaritet bygde velferdssamfunnet og fellesskapet, er blitt satt i skvis.

Lederlønningene til de som styrer og administrerer disse offentlige utskilte selskapene, er ofte blitt sterkt lønnsledende! Langt ut over de offentlige lønnstabellene. Makt og lønn er blitt individualisert, og representerer dermed ikke lenger fellesskapets interesser. Spørsmålet er; Har høyrepolitikken har vunnet over sosialdemokratiet?

EUs meldepliktsdirektiv, kan om det blir vedtatt, medføre at kommuner og fylker må forelegge en rekke saker for ESA til forhåndsgodkjenning, før det kan treffes vedtak i kommuner og fylker. I tilfelle betyr det en ytterligere innsnevring av lokalt demokrati og lokal maktutøvelse.

I tillegg til «adelsstanden» kommer ESA (EFTAs overvåkingsorgan), som i 2015 reiste krav om lovendringer. ESA mener det er for lite konkurranse mellom private og offentlige tjenesteytere. Kravene går ut på å splitte opp offentlige selskaper ytterligere, med egne budsjetter, regnskap osv., samt fjerne offentlige selskapers konkursimmunitet.

I Lillehammer er Idrettens Hus, og ventelig eksisterende brannstasjon, omgjort til salgsobjekter. Forvaltningen av byens eiendommer, som er i offentliges eie, burde være en medlemsmøtesak i byens politiske partier. Men når eksempelvis ledelsen i Arbeiderpartiet mener at politiske partier ikke kan overstyre styret i et aksjeselskap, eller en igangsatt salgsprosess, vitner det om resignasjon i forhold til å ivareta demokratiske prosesser og fellesskapets verdier. Slike holdninger bidrar bare til å undergrave tilliten til demokratiet og vårt politiske system.


Ansvar, oppfølging og styring av våre felles verdier må derfor så raskt som mulig tilbakeføres under folkevalgt kontroll. Herunder at kommunestyret gjennom vedtak legger klare føringer for hvordan fellesskapets verdier skal forvaltes, også når det gjelder Idrettens Hus og byens brannstasjon.

Jørund Hassel, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken