Ta skjenkebevilgningen fra utesteder som betaler mindre enn lovfestet minstelønn

Av
DEL

leserinnlegg
I Norge finnes det en allmenngjort minstelønn i enkelte bransjer. I juni 2019 økte den allmenngjorte minstelønnen i hotell og restaurantbransjen fra 161 kr til 167,9 kr for alle ansatte over 20 år. Det er nå ulovlig å betale sine ansatte mindre enn denne satsen, uavhengig av om de ansatte er fagorganisert eller ikke.

LOs sommerpatrulje avdekket i sommer at 16% av serveringsstedene likevel ikke betalte den lovpålagte lønna. Arbeidstilsynet fant brudd på minstelønna hos tre av ti serveringssteder i fjor. Det viser at problemet er utbredt.

At mange ansatte ender opp med å få en lavere lønn enn den allmenngjorte minstelønna gjør at de går glipp av en lønn som de har rett på. Slikt skaper også uønskede og urettferdige konkurransesituasjoner i bransjen, der de useriøse aktørene har større lønnsomhet enn de seriøse som blir utkonkurrert.

Det er i utgangspunktet Arbeidstilsynet som har ansvaret for å følge opp at arbeidstakernes rettigheter blir ivaretatt av arbeidsgiveren. Men som en kommune bør vi også ta et større ansvar for våre innbyggere og de mange fra nabokommunen som har jobb i vår kommune. Kommunens myndighet og mulighetsrom er begrenset, men vi har likevel noen muligheter som kan benyttes.

Det er opp til kommunene å gi skjenkebevilgning til serveringssteder. Skjenkebevilgningen er svært viktig for utelivsbransjen. Dersom vi knytter krav til å følge opp allmengjorte minstelønninger med skjenkebevilgningen, vil det kunne presse flere i bransjen til å gi de ansatte sine rettmessige lønninger som de har krav på.

Trondheim og Bergen har allerede vedtatt at kommunen skal frata skjenkebevilgning for restauranter og utesteder som ikke følger opp kravet til minstelønn. Nå bør Lillehammer følge etter slik at vi kan sikre gode arbeidsforhold for de ansatte og rettferdige konkurranseforhold for bransjen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags