Terrassen løser ikke problemene våre

Riving av Terrassen i Lillehammer sentrum. SV mener det  er lite å vinne på å utsette byggeprosjektet.

Riving av Terrassen i Lillehammer sentrum. SV mener det er lite å vinne på å utsette byggeprosjektet. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Å utsette Terrassen vil være å utsette en regning som kommer først i 2021, og det kan ikke hjelpe oss til å dekke en annen regning som må betales året før. Derfor vil ikke en utsettelse av Terrassen løse Lillehammers økonomiske utfordringer.
Oppgradering av Terrassen er planlagt sluttført i 2020, men renter og avdragskostnadene kommer ikke før i 2021.

Lillehammer har fått en udekket regning på 75 millioner i form av kutt i overføringene fra staten som må betales i 2020. Det er feil at vi kan skaffe oss 70 millioner i 2020 ved å utsette Terrassen, som enkelte har skapt et inntrykk av. Ved å legge planene for Terrassen på is kan vi i beste fall redusere rente- og avdragskostnadene med 2-3 mill. kr i året fra i 2021. Regningen på 75 mill. må betales allerede i 2020.

Kuttene regjeringen har lagt opp til er smertefulle og reelle. Det er ikke bare Lillehammer som er rammet av dette. De aller fleste kommunene i Innlandet blir nødt til å gjennomføre store kutt det kommende året. Gjøvik må f.eks. kutte i både skole, helse og barnehage . Det viser at problemene Lillehammer står overfor er del av et større bilde. Regjeringens kutt-politikk har begynt å virke, både i Lillehammer og andre kommuner.

For oppgradering av Terrassen er det allerede vedtatt at private investorer skal inviteres. Det jobbes kontinuerlig med å finne private investorer som kan være med på finansieringen. Å redusere kostnadene for Terrassen er åpenbart fornuftig, og det er noe vi absolutt må tilstrebe.

Brannstasjonen er en annen investering det er stilt spørsmål ved, som vi er nødt til å gjennomføre av hensyn til livsviktige tjenester og arbeidsmiljøet til de ansatte. Foreløpig er brannstasjonen under planlegging, og saken skal etter hvert komme til politisk behandling. Hvis kostnadene blir for høye, må politikerne be administrasjonen om å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak. En ny brannstasjon må vi bare ha, men selvfølgelig til lavest mulig pris.

Lillehammer er nødt til å redusere investeringstakten i kommunen, vi har ikke råd til noe annet. Men det er naivt å tro at vi kan få råd til å betale en regning i 2020 ved å utsette en annen regning som skal betales i 2021.

Mizanur Rahaman, Gruppelder (SV), Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags