Tre tankekors

- Er det noen som helst rimelighet i at andre lands lovgivning, som følge av en «handelsavtale», skal gripe inn i og overstyre en nasjonal regulering som knapt nok har noe som helst med internasjonal handel å gjøre?

- Er det noen som helst rimelighet i at andre lands lovgivning, som følge av en «handelsavtale», skal gripe inn i og overstyre en nasjonal regulering som knapt nok har noe som helst med internasjonal handel å gjøre? Foto:

Av
DEL

leserinnleggNAV-skandalen 1
NAV-skandalen oppsto fordi man ikke forsto at en «handelsavtale» (EØS) har medført overkjøring av vår egen nasjonale lovgivning og tiltro til hva som er mest fornuftig m.h.t. utenlandsreiser og NAV-støtte. Er det noen som helst rimelighet i at andre lands lovgivning, som følge av en «handelsavtale», skal gripe inn i og overstyre en nasjonal regulering som knapt nok har noe som helst med internasjonal handel å gjøre?
Statsråd Hauglie er fra det mest ihuga EU-partiet. Har partiet tatt noe politisk lærdom av dette, tro? (PS: Jeg har tillit til NAV.)

NAV-skandalen 2
De som ble straffedømt vil få oppreisning og utbetalinger i flerfold på grunn av den juridiske urett som er forvoldt dem. Imidlertid var det nettopp de fleste av disse som ga blaffen i de forordninger NAV hadde meddelt dem – urettmessig.
De som var lojale mot NAVs uriktige forordninger ble enten hjemme, eller de aksepterte trekk i NAV-utbetalingene ved reiser som NAV ble informert om.
Mange av disse får i beste fall sine tapte kroner tilbake. Men er det ikke nettopp alle disse lovlydige samfunnsborgerne som virkelig burde ha fått noe ekstra tilbake for sin lojalitet?
Er det slik at jus er jus og at rettferdighet noen ganger er noe helt annet?

Demokrati
Ernas regjering har nettopp realisert kommuneendringer og fylkesendringer. Noen sammenslåinger er gjort med god lokal tilslutning mens andre er svært omstridte i de lokalbefolkningene som er berørt. Men er da beslutningene i henhold til vårt nasjonale demokrati? Ja, konstitusjonelt er de det, da de er fattet av et flertall på Stortinget. Men så er det slik at flere meningsmålinger før årsskiftet viste at regjeringspartienes oppslutning ved et nyvalg for tiden ville ha blitt under 40%! Viser dette en svakhet i vår konstitusjon, eller er det de som har makten som ganske enkelt griper sjansen til å misbruke den?
Monica Mæland ga oss et rått glis på TV-skjermen i det hun meddelte at disse endringene skal nok bli vanskelig å reversere.

Roald Rapp, Lillehammer


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags