Trygg renovasjon i vinterland

GLØR- bil sklidd av vegen

GLØR- bil sklidd av vegen Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Etter oppslag i GD kan vi berolige med at det ikke er endringer i regelverket eller planer om omlegging av renovasjonspraksisen i GLØR. Vi har imidlertid enkelte strekninger og veger som av våre renovatører er definert med spesielt høy ulykkesrisiko ved utførelse av renovasjon, enten fordi det er smalt, uoversiktlig, bratt eller en kombinasjon av disse faktorer.

På disse stedene jobber vi kontinuerlig med å finne løsninger som reduserer ulykkesrisikoen. For hver av disse plassene vi løser, har vi gjort hverdagen litt tryggere for oss alle.
Vi har hatt en vinter med flere uker der føret har vært svært utfordrende. Renovatørene har til tross for dette vært på så å si alle de stedene vi skal tømme avfall, riktignok etter noen forsinkelser, da mange veier ikke har vært strødd på ordinær tømmedag. Vi har også måtte benytte helger for å komme à jour med rutene våre.
Den store skrekken for alle renovatører og ansvarlige i GLØR, er ulykker med personskader. Dette ligger i bakhodet hele tiden. Selv om det er ubehagelig å måtte gjennomføre endringer som vi forstår at våre kunder ikke setter pris på, oftest fordi det medfører lengre avstand til beholdere, overskygges dette av skrekken for ikke å ha tatt sikkerheten på alvor med ødelagte eller tapte liv på samvittigheten. Enten en renovasjonsbil er 8 eller 16 tonn, og med eller uten firehjulsdrift, vil konsekvensene kunne være fatale hvis en slik bil begynner å skli nedover en islagt bakke. GLØR har for øvrig i dag renovasjonsbiler med noe ulik størrelse, og har i bestilling to mindre renovasjonsbiler med økt fremkommelighet til bruk i Lillehammer og omegn. De vil imidlertid kun gi økt fremkommelighet, og ikke økt sikkerhet der det er bratt eller skrått.
I øvre del av Erik Bues veg, på adressene det nå snakkes om, kan renovasjon ikke fortsette med dagens løsning. Renovasjonsbilen tar fart og rygger opp, og selv på sommertid er vegen så bratt til at bilen ikke klarer ta seg helt opp. Renovatørene må gå langt for å hente beholderne, det er smalt, bratt og vinterstid til tider også glatt. Vi har forsøkt med en mindre renovasjonsbil, uten at dette har løst problemet. Firehjulstrekk ville heller ikke løst ulykkesrisikoen i dette tilfellet.
Regelverket det snakkes om er den gjeldende renovasjonsforskriften med vedlegg, sist revidert i 2017. I vedlegg 2 i veilederen står det blant annet at «Maksimal stigning skal normalt ikke overstige 10%» (uendret fra forrige utgave) og «Rygging for å hente beholdere aksepteres i utgangspunktet ikke, men GLØR kan i spesielle tilfeller fravike dette». Disse punktene er ment som en rettesnor, i praksis vil det gjøres en vurdering i hvert tilfelle. Det å rygge er eksempelvis veldig forskjellig om det er en bratt uoversiktlig veg, eller på en åpen flat oversiktlig plass. Mulighetene for å finne gode alternative løsninger må også tas med i vurderingen.
Et viktig prinsipp er også at «Sjåføren avgjør til enhver tid om en veg er sikkerhetsmessig forsvarlig å kjøre». Også i vegtrafikkloven er det nedfelt at en yrkessjåfør kan nekte å kjøre på veier som vedkommende definerer som farlige. Arbeidsgiver kan ikke pålegge vedkommende sjåfør å kjøre der han/hun vurder dette som uforsvarlig. Det er til syvende og sist sjåføren som har ansvaret hvis ulykker inntreffer, og derav følger også myndighet til å gjøre vurderinger av kjørbarheten. Vi i GLØR er stolte av våre renovatører, som vi mener er av de flinkeste i Norge.

Bjerke Elisabeth Haukaas, Markedssjef GLØR, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags