Ullent om privat velferd

Private Barnehagers Landsforbund avviser påstandene fra Fellesforbundets Jan Wiggo Hageløkken.

Private Barnehagers Landsforbund avviser påstandene fra Fellesforbundets Jan Wiggo Hageløkken. Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Det er positivt at barnehager og andre private aktører innen offentlig velferd settes under lupen. Men debatten må ha tydelige premisser og bygge på dokumenterte fakta. I innlegget «Hvorfor privatisering av velferd er en dårlig idé», legger Jan Wiggo Hageløkken (Fellesforbundet/Ap) i stedet et mistenkelighetens slør over alle ikke-ideelle, private selskaper som leverer tjenester innen offentlig velferd.


Innlegget er vanskelig å forholde seg til, all den tid han ukritisk omtaler aktører som «velferdsprofitører» uten å gå nærmere inn på hvem disse er, hvilke påstander som gjelder hvem og hvor han har sine opplysninger fra. Men ettersom Hageløkken er inne på private barnehager, synes jeg det er på sin plass å legge frem litt fakta for å belyse tilstanden i vår sektor:
Påstand: «Milliarder av dine og mine skattepenger går i dag til velferdsprofitører. Skatteplanlegging, komplekse selskapsstrukturer med utenlandsk eierskap medfører at profitten flyttes til skatteparadiser.»
Fakta: Påstanden om at «profitten flyttes til skatteparadiser» kjenner jeg ikke til at det er noe grunnlag for i barnehagesektoren. Om det finnes konkrete eksempler på dette, kan Hageløkken gjerne komme tilbake med dem. Men når det gjelder myndighetenes kontroll med bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, så er dette realiteten: Hver eneste private barnehage i Norge leverer hvert år et resultatregnskap med særattestasjon fra revisor til Utdanningsdirektoratet. Dette skal gi myndighetene grunnlag for å vurdere om det er grunn til å mistenke at offentlige tilskudd og foreldrebetaling brukes i strid med bestemmelsene i barnehageloven. Dersom det i et tilsyn avdekkes lovbrudd, kan offentlige tilskudd bli krevd tilbakebetalt.


Påstand: «Kommersiell barnehagevirksomhet er tre ganger så lønnsomt som avkastningen på Oslo Børs.»
Fakta: Faktisk.no undersøkte i desember i fjor påstanden og konkluderte med at den var «delvis feil». I faktisk.no-artikkelen blir det slått fast at sammenligningen med Oslo Børs uansett var lite relevant – og at driftsmarginene i barnehager er på nivå med andre tjenesteytende bransjer.


Påstand: «Det er gang på gang påvist at ansatte ved kommersielle velferdsleverandører har dårligere lønn, dårligere pensjonsordninger enn offentlige ansatte i samme yrker.»
Fakta: Mer enn 95 prosent av alle ansatte i private barnehager er omfattet av tariffavtaler fremforhandlet og anbefalt av de ansattes organisasjoner. PBL-tariffen, som omfatter syv av ti ansatte i private barnehager, gir like gode minstelønnssatser og pensjonsytelser som KS-tariffen.


Påstand: «I tillegg er det ved flere anledninger påvist at det er lavere bemanning, lavere andel faglærte og høyere arbeidspress hos velferdsprofitørene enn hos sammenlignbare offentlige virksomheter.»
Fakta: Bemanningsnormen og pedagognormen som ble vedtatt i fjor omfatter alle barnehager, uansett eierform. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det per 15. desember 2018 var litt høyere grunnbemanning i kommunale enn private barnehager, men at det var litt høyere pedagogtetthet i private. At det over flere år har vært et markant lavere sykefravær i private enn i kommunale barnehager, er for oss en indikasjon på at det ikke er korrekt at arbeidspresset er høyere i de private barnehagene.
Det er trist at en Ap-politiker så raskt har glemt den innsatsen eiere av private barnehager har gjort for velferdssamfunnet og norske familier. Private barnehager av alle typer var helt avgjørende for å sikre full barnehagedekning i løpet av få år etter barnehageforliket. Uten innsatsen til de private ville langt flere familier i mange år måttet sende sine kjære barn til dagmammaer uten pedagogisk bakgrunn.


Og selv om full dekning nå er et faktum, gjør de private barnehagene fortsatt en forskjell. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at private barnehager i vesentlig større grad enn kommunale tilbyr friluftsbarnehager, idrettsbarnehager, montessoribarnehager, musikkbarnehager og livssynsbarnehager – barnehager som tilpasser aktiviteten i tråd med familienes ønsker og behov. Ifølge Agenda Kaupang sparer samfunnet i snitt nærmere 2,3 milliarder kroner i året på å benytte private barnehager i stedet for kun kommunale.
Ingen forskning viser at kommunale barnehager har høyere kvalitet enn private, og alle foreldreundersøkelser publisert de siste ti årene viser at foreldre til barn i private barnehager er litt mer fornøyde med tilbudet enn foreldre til barn i kommunale barnehager.
Med andre ord; Jan Wiggo Hageløkken sine skattepenger går til velferd – ikke til profitt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags