Venstre framfor MDG - også på grunn av miljøet

Av
DEL

Leserinnlegg
Jeg traff kanskje en nerve. I alle fall fant Torbjørn Dahl i MDG grunn til å fortelle at MDG har tatt opp andre ting enn rene miljø saker i kommunestyret. Bra det. Ville vært leit om noen hadde sittet i kommunestyret gjennom en hel periode uten å ha mening om noe annet enn en sak.

For en tid tilbake ble det arrangert en debatt der ulike partier ble utfordret på hva kommunen kunne gjøre for næringslivet i Lillehammer. Jeg overvar seansen. Mitt inntrykk av debatten, var at MDG sin representant besvarte ethvert spørsmål med å henvise til klima og miljø. Min mistanke om at MDG har det litt slik at det kun er klima- og miljø spørsmål som MGD tenker på, ble nok da litt styrket. En mistanke jeg formidlet i det leserbrevet som Torbjørn Dahl har reagert på.

Jeg er enig i at hensynet til klima, miljø og naturens tålegrense må være overgripende og legge rammer for politikken. I dette er det neppe stor uenighet mellom Venstre og MDG. Da jeg bestemte meg for å engasjere meg i lokalpolitikken kunne jeg kanskje kastet mynt og kron mellom de to partiene, om jeg hadde trodd at dette ga svaret på alt. Men nå tror jeg ikke det. Jeg tror at i den sammensatte verden vi lever, så er det også behov for en ideologisk tilnærming. At det er best om det ligger visse prinsipper og holdninger bak de beslutninger vi tar.

For meg er det den tilnærming som ligger i sosialliberalismen som fremstår som den mest fornuftige tilnærmingen. En tilnærming som legger vekt på bekjempelse av sosial urettferdighet, en tilnærming som legger vekt på at enkeltmennesket skal få leve så fritt som mulig, en tilnærming som understreker og vektlegger vårt ansvar for å rette opp i de klima og miljøproblemer som vi står overfor, en tilnærming som sier at vi må bygge våre beslutninger på kunnskap og vitenskap, en tilnærming som medfører at en stadig forsøker å se en helhet, og agere ut fra den forståelse dette gir.

Det kan se ut til at stadig flere engasjerer seg politisk ut fra det syn at en sak er viktigere enn noe annet. Dette kan tyde på at jeg er umoderne i min tilnærming. Jeg er likevel sikker på at vi er best tjent med politikere som forsøker å se mer enn bare en sak, og som forsøker å bygge sine vurderinger og beslutninger på en helhetlig forståelse.

At partier som fokuserer på enkeltsaker og særinteresser også har mening om flere temaer er ikke overraskende. Mitt poeng var og er at en må kunne spørre om politikere som bygger sitt politiske syn på en sak, i stedet for et forsøk på en form for helhetlig tilnærming, vil gi det beste bidraget til et godt samfunn.

Kanskje er det også slik at de politikere som er interessert i en helhetlig tilnærming, vil ha enklere for å bidra til å finne de beste tiltakene for klima- og miljø.

Jo Are Aamodt Brænden, Lillehammer, 3. kand. (V)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags