Historien om Gerd Thordis Dyrud (88)
fra Gausdal i GD lørdag 22. oktober vekker oppsikt. Dyrud fikk oppnevnt verge av Fylkesmannen i Oppland. I løpet av ti måneder utviklet vergehistorien seg til en utrolig trist og opprørende historie. Først og fremst for Gerd Thordis Dyrud og hennes sønn som sitter ribbet tilbake. Også for Fylkesmannens mange involverte er dette en trist historie.

Historien viser ansiktet til et samfunn ingen kan akseptere. I hele landet er det nettopp Fylkesmannen som institusjon som skal ivareta trygghet og ivaretakelse av oss alle i møtet med offentlige organers behandlig . Kommuner blir fratatt oppgaver. Angivelig fordi kommunene ikke representerer god nok kompetanse og ikke har tilstrekkelig distanse til en rekke krevende saker.

Fylkesmannen fører derfor tilsyn. Fylkesmannen skal være garantisten for anstendighet og likebehandling. Og så svikter nettopp Fylkesmannen. I Oppland.

Søndag formiddag varslet Fylkesmannen om at vergesaken sendes både til Statens sivilrettsforvaltning og til politiet. Dyruds sønn har tidligere anmeldt forholdet, saken ble henlagt, men først 7. oktober, mange måneder etter innlevert anmeldelse. Ikke bare Fylkesmannens behandling bør vurderes. Også politiets treghet bør vurderes.

Fylkesmannens medarbeider avdekker svikt i hvordan embetet ivaretar intern kvalitetssikring gjennom utsagnet «vi har begrenset mulighet til kontroll undervegs». Hva betyr dette? At alle som underlegges verge skal måtte akseptere og tåle hva som helst? Samtidig; ettersom «undervegs»-rapportering og kontroll er vanskelig, hvordan kan da fylkesmannens rådgiver likevel slå fast at det som er kastet er «åpenbart defekte ting, skit og lort»?

Vergesaken viser et system som mest av alt er opptatt av å dekke seg selv, ikke primært utføre det tillitsfulle oppdraget vi alle legger til grunn vergeinstituttet skal ivareta.

Fylkesmannen skal være til å stole på. Vergesaken med Gerd Thordis Dyrud avdekker systemsvikt. Slik kan vi ikke ha det.