Vi beklager at det urettmessig gjennom flere innlegg sås tvil om GLØR etterlever lover og regler

GLØR tar sterk avstand fra Ola E.Skrautvol sine urettmessige påstander

GLØR tar sterk avstand fra Ola E.Skrautvol sine urettmessige påstander Foto:

Av
DEL

debatt

I flere innlegg, nå sist 12 februar, forsøker Ola E. Skrautvol å skape et inntrykk av at GLØR IKS er uten eierstyring og driver etter sitt eget forgodtbefinnende. Dette tar vi på det sterkeste avstand fra.

GLØR følger de lover og regler som gjelder både for innsamling og håndtering av avfall, samt de som gjelder for eierstyring og forvaltning og ledelse av selskapet. Dette er gjenstand for meget grundige vurderinger, og dokumenteres hvert år blant annet gjennom revisors godkjenning av årsregnskap. Informasjon, inngåelse av avtaler og saker til beslutning i GLØR og til eierkommunene følger vanlig praksis og er i tråd med lover og regler.

Vi som styre velges hvert år, og kan gjennom et ekstraordinært representantskapsmøte erstattes i løpet av en uke. Vi arbeider ikke i styret for oss selv, men er valgt til, etter beste evne, sammen med den daglige ledelsen å forvalte og utvikle GLØR til det beste for innbyggerne i Gausdal, Øyer og Lillehammer. Vi forventer at representantskapet umiddelbart avsetter hele eller deler av styret, hvis de er av en oppfatning at selskapet og styret ikke arbeider i tråd med eiernes ønsker, eller ikke overholder lover og regler, slik Skrautvol hevder.

Spesifikt påstås det i innlegg 12. februar, at Ioven om Interkommunale selskaper (eierstyring) som GLØR er underlagt brytes, når det gjelder fastsettelse av renovasjonsavgiften. Dette er ikke riktig. Som advokat Resch-Knudsen presiserte på eiermøte i forrige uke, er det kommunestyrene som skal vedta renovasjonsavgiften. Det er ikke krav om at representantskapet skal behandle dette, slik Skrautvol påstår.

Dette er praksis som er fulgt siden GLØR ble etablert. Forslag om neste års renovasjonsavgift sendes direkte til de respektive kommunestyrene, etter behandling i GLØR og GLØR sitt styre. Å ønske dette endret er et helt legitimt ønske, og som det sittende representantskap kan ha, og som vi som selskap ikke har noen problemer med å etterleve. Hvis et samlet representantskap ønsker dette, er vi de første til å legge til rette for en slik ny praksis. De foregående representantskapene har ikke hatt et slikt ønske, men fulgt etablert praksis. Dette har vi som ledelse og styre innrettet oss etter.

Å endre praksis fordi nye styrende organer ønsker endringer er enkelt, og det er klare prosedyrer for hvordan dette skal gjøres. På ordinært vis og i tråd med loven om interkommunale selskap kan Skrautvol og de andre representantskapsmedlemmene spille inn saker til lederen av representantskapet eller tas direkte med ledelsen i GLØR. Gjennom vedtak i representantskapet vil styret innrette seg umiddelbart. Slik er reglene. Verre er det ikke. Det er vanskelig for oss som styre å innrette oss etter endrede ønsker før de er vedtatt i representantskapet, og sågar før det er gjort kjent for oss.

Å påstå at gjeldende praksis ikke oppfyller kravene til eierstyring av et interkommunalt selskap, er direkte feil, og ble ettertrykkelig bekreftet av Advokat Resch-Knudsen i eiermøtet i forrige uke, hvor også Skrautvol var tilstede.

Vi vil ikke spekulere i hva som er Skrautvols motivasjon for gjentatte angrep på sitt eget selskap. Vi ønsker imidlertid å beklage ovenfor GLØR sine kompetente og imøtekommende ansatte, som hver dag gjør en formidabel innsats for at Gausdal, Øyer og Lillehammer sine innbyggere skal ha et velfungerende og effektivt system for renovasjon. Vi beklager at det urettmessig gjennom flere innlegg fra representantskapsmedlem Skrautvol sås tvil om GLØR etterlever lover og regler. Hverken dere eller GLØR fortjener å være brikker i et slikt politisk spill.

Helene Dypdal, Anne Nystad Hårberg, Erik Lagethon, Irene Thorsplass, Kåre Solbakken, Monica Rønning, Jenny Berg, Bjørn Erik Lien og Jan Tore Meren
Styret i GLØR IKS

Habilitet og offentlig innsyn

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags