Vi forstår ikke at samfunnet kan bruke store ressurser på en slik konferanse ...

Fylkesmannen i Innlandet har arrangert demenskonferanse. To dager med envegskommunikasjon som like gjerne kunne vært ekspedert på e-post, mener Høyre-lederen i Gausdal.

Fylkesmannen i Innlandet har arrangert demenskonferanse. To dager med envegskommunikasjon som like gjerne kunne vært ekspedert på e-post, mener Høyre-lederen i Gausdal. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

Undertegnede var deltager i Innlandets Demenskonferanse 2020 i regi av Fylkesmannen i Innlandet over 2 dager. Kort fortalt ble konferansen gjennomført ved at talere presenterte sine innlegg ved ferdigskrevne plansjer som ble vist på lerret og stort sett direkte gjengitt av talerne, uten særlige tilleggskommentarer. Mange av innslagene var presentasjon av varierende kvalitet og av varierende interesse for veien videre for demente sin situasjon i Norge. Slik presentasjonene var, kunne de like gjerne vært sendt ut som vedlegg til en mail til deltagerne med tilnærmet samme resultat.


I salen satt over 300 helsefagarbeidere fra kommunene i Innlandet, undertegnede ,samt talerne og noen andre fra offentlig sektor. Det var ingen dialog mellom talere og salen, og det var ingen meningsutveksling. All kommunikasjon foregikk fra talerne til salen. Det ble aldri under den to dages lange konferansen gitt anledning til kommentarer og/eller spørsmål fra salen, og det var ikke noe gruppearbeid eller annen medvirkning fra helsefagarbeiderne i salen. Talerne fikk dermed ingen nye input, og vi tviler på at veldig mange i salen fikk ny input.


Vi konstaterer at både kommunene og regionale myndigheter klager over manglende økonomiske ressurser som nødvendiggjør kutt i tjenestetilbudene i bl.a. demente avdelinger i sjukehjem i kommunene.

Vi forstår da ikke at samfunnet kan bruke store ressurser på en slik konferanse uten å få noe tilbake i form av tilbakemelding og/eller forslag til tiltak fra deltagerne. Ingen ledende kommunale eller regionale poltikere eller administrative ledere og beslutningstakere var til stede.

Kan Fylkesmannen svare på cost/benefit – regnskapet for en slik konferanse, samt hvorfor over 300 helsefagarbeidere blir invitert til en konferanse uten å få anledning til å bidra med egen kompetanse, erfaring eller kreativitet?

Marit Fougner, leder, Gausdal Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags