Vi velger yrkesfag

Livsglede for eldre og ballongdans med elever fra helsearbeiderfag på Nord-Gudbrandsdal vgs.

Livsglede for eldre og ballongdans med elever fra helsearbeiderfag på Nord-Gudbrandsdal vgs.

Av
DEL

leserinnlegg
Arbeidslivet skriker etter flere fagarbeidere. Dette har fylkestinget tatt tak i. Oppland fylkeskommune har gjort mye for å utdanne fagarbeidere. 95 prosent av de som går opp til fagprøve i Oppland, består. Vi tilrettelegger for etter- og videreutdanning av lærere, og investerer i utstyr og skolebygg som gjør opplæringa bedre. Dette er vårt yrkesfagløft.

Men hva er GD sin agenda? Fredag 8. mars slo de opp at Oppland fylkeskommune brukte 250.000 kroner på yrkesfagenes år i 2018, og at dette «kun førte til en økning i antallet søkere på yrkesfag med 14 elever». Uenig, det viser alle ungdommer i Oppland at her er det en skoleeier som anerkjenner fagarbeideren og som prioriterer yrkesfag i praksis.

Andelen søkere til yrkesfag er den samme i 2018 som i 2019. Men kampanjen Yrkesfagenes år ble igangsatt før søknadsfristen i 2018. Fra 2017 til 2018 økte andelen med 2,1 prosent. Det betyr 42 flere søkere til yrkesfag. Nå søker 52,7 prosent av 10. klassingene i Oppland et yrkesfag. Det er absolutt en god andel, som vi kontinuerlig må arbeide for å opprettholde.

Både i Oppland og Hedmark søker over halvparten av ungdommene seg til yrkesfag. Men det er interessant å sammenligne våre tall med andre fylker. I Oslo søker kun 26,7 prosent av elevene et yrkesfag, og i Akershus ligger de på 36,8 prosent. Dersom Oslo og Akershus hadde vært på samme nivå som oss, så ville vi lett oppfylt arbeidslivets behov for fagarbeidere.

Vår satsing i Innlandet er viktig for å snu et feilaktig bilde mange har av yrkesfagene. Men hvilken drahjelp får vi egentlig? På nyåret besøkte vi ungdomsskoler for å snakke om yrkesfag sammen med elever fra ulike utdanningsprogram, men da var svaret fra GD at de hadde skrevet nok om yrkesfag. Skrevet nok? Er holdningen i redaksjonen at samfunnet ikke trenger å høre mer om yrkesfag for å verdsette fagarbeidere slik de bør og skal?

Jeg har også brukt en håndfull dager i februar ute på skolene i Oppland og besøkt elever på elektrofag, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, byggfag og industriteknologi. Også dette ble GD invitert med på, men da var det ikke engang svar å få. Interessen ble derimot vekket av at vi har brukt 0,1 promille av et fylkesbudsjett på 2,5 milliarder kroner på å promotere yrkesfagene i 2018. Å stille spørsmål ved at fylkeskommunen ønsker å løfte yrkesfag, det kan de altså bruke spalteplass på? Det gir kanskje leserklikk, men det utdanner ikke flere fagarbeidere.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF har hele denne perioden valgt oss yrkesfagene. Norge trenger 90.000 flere fagarbeidere i 2035, bare i Innlandet trenger vi 7.000. Da har vi en jobb å gjøre, som vi politisk prioriterer, som administrasjonen følger opp, men som det sannelig er vanskelig å få drahjelp fra media til å synliggjøre.

Det er mange gode krefter som jobber for yrkesfagene. Vi har godt tverrpolitisk trøkk på vårt arbeid. LO og NHO på samme måten. Og vi opplever også at rådgivere, lærere og foreldre er flinkere til å vise mulighetene et fagbrev faktisk gir. Men jeg stiller spørsmål ved om GD egentlig ønsker å bidra til at flere velger yrkesfagutdanning.

Anne-Marte Kolbjørnshus

Komitéleder for opplæring og kultur (Ap)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags