I et debattinnlegg i GD 14. juni skriver Arbeiderpartiets Anders Brabrand om å redusere antall politikere i kommunen.

Først har Arbeiderpartiet tapt kampen om å hindre rådenes møte- og talerett. Nå synes neste skritt å være å endre de demokratiske forutsetningene i kommunen og redusere mangfoldet i kommunestyret.

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti ville nekte de lovpålagte rådene våre å få møte- og talerett i folkevalgte organer. Denne saken tapte de. Vi andre fikk flertall, med 27 mot 20 stemmer i kommunestyremøtet 28. april i år, da vi gikk inn for å gi rådene møte- og talerett.

Det betyr at i Lillehammer har ungdomsrådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet en reell mulighet til å bli hørt av kommunestyret før saker vedtas. Det kan vi være stolte av, og det er demokrati som ikke alle kommuner praktiserer.

Brabrand skriver ingenting om hvor mye penger det er snakk om å spare på å kutte ned på antall representanter i kommunestyret. Hvor mye er det han totalt sett mener vi skal spare på dette i kroner og øre?

Les også

Det er på høy tid å redusere antall politikere

Han nevner andre kommuner med noen færre kommunestyrerepresentanter, men utelater å nevne at Molde har ca. like mange innbyggere som Lillehammer, og de har 59 representanter. Ålesund har 77 representanter.

Ved å gå ned mye på antall kommunestyrerepresentanter ville man med valgresultatet fra forrige valg f.eks. ikke hatt noen representant fra Pensjonistpartiet og KrF, slik vi har i dag.

Jeg har vurdert det dit at jeg støtter å beholde det slik vi har det i dag med 47 representanter. Grunnen til det er at jeg ønsker mangfold i kommunestyret, jeg ønsker bred representasjon, både geografisk og på andre måter.

Les også

Mindre betyr ikke dårligere

Demokrati koster.

Hvis målet er å spare penger, vil det være klokt å se på om godtgjøringen til politikere skal reduseres. Det vil også gi en signaleffekt, og vise at vi går foran.

I motsetning til Arbeiderpartiet og Brabrand som ønsker å redusere antall politikere i kommunen, håper jeg vi får flere aktive politikere som finner et parti de vil bidra for. Vi trenger flere inn i politikken, fra hele spekteret av befolkningen, fra hele kommunen.

Espen Østvold Rølla, Lillehammer, Partiet Sentrum