Gå til sidens hovedinnhold

Demokratiet i Mjøsen Skog settes på prøve

Artikkelen er over 2 år gammel

KOMMENTAR Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Demokratiet innad i Mjøsen skog blir sett på som et problem. Vedtektene er klare. Likevel tas det til orde for å se på hvordan et kvalifisert mindretall ikke skal blokkere for den planlagte fusjonen mellom Mjøsen og Glommen.

En fusjon må vedtas med 80 prosent flertall. Det er fordi vedtektene er utformet som de er – som en samvirkeorganisasjon. I sin tid ble dette selvsagt ikke gjort uten grunn.

Gaute Nøkleholm, bestyrer i Stange og Romedal allmenning, utfordret styret til å tenke på hvordan Mjøsen kan unngå at lokale valgmøter kan binde sine utsendinger til årsmøtet i juni gjennom et simpelt flertall.

Han er åpenbart ikke alene om å se hvordan Mjøsens medlemsdemokrati faktisk kan fungere som det i gitte situasjoner har makt til.

Belæringen av Mjøsens årsmøte er av det slaget som virker mot sin hensikt. Når makta og de som i sterkest grad snakker om markedsmakt og prisdifferensiering, også vil trekke i tvil etablerte spilleregler, ja, da spisses årvåkenheten.

Uggen tok ingen forbehold til Nøkleholms sterke oppfordring. Her gjør han klokt i å rydde i vedtektsskapet. En fusjon skal selvsagt ikke vedtas gjennom å omgå vernet vedtektene reiser i slike saker.

Styret har sterk støtte for sitt arbeid med en fusjon. Da bør lederskapet passe seg for en annen maktfelle; å stupidisere medlemmer som ikke sier ja. «Nullalternativ», ingen endring i Mjøsen, er det knapt noen som tar til orde for. Da blir det hersketeknikk å late som om Mjøsen ikke skal være i endring – som det alltid har vært.

Einar Stuve fra Biri gjentok innspill fra tidligere årsmøter: Konkurransen om tømmerstokken i et område som Biri har blitt dramatisk skjerpet de siste tre-fire åra. Mjøsens markedsandel har falt fra 80 til nær 50 prosent på få år.

Konkurranse fra Viken, Mjøsens nabo i vest, samt fra private aktører, har forsterket behovet for å tenke strategisk og markedsmessig annerledes, mente Stuve.

I dette spenningsfeltet er det at mange medlemmer og skogeierlag ser behovet for endringer og nye posisjoner.

Debatten om en fusjon er ikke spesiell for skogbruket. Det spesielle kan bli hvordan lederskapet evner å føre en prosess som inkluderer de som ikke føler seg inkludert og verdsatt som likeverdige medlemmer.

Hallvard Grotli

Politisk redaktør i GD

LES OGSÅ: Styrelederen i Mjøsen Skog: Spår en dyster framtid uten sammenslutning med Glommen