Gå til sidens hovedinnhold

Demokratiets kjennetegn

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Statsministerkandidat Støre har erklært at Ap i posisjon vil gjøre klimaendringene til regjeringens viktigste sak. Når en enkeltsak blir så avgjørende for landets økonomi, må demokratiets spilleregler gis like høy prioritet. Vårt demokrati hviler på maktfordeling mellom statsmaktene storting, regjering og Domstolene. Så har vi en fjerde – media.

I et fullverdig demokrati står ytringsfriheten helt sentralt.
Media er med på å forvalte denne friheten ved å være en arena der folk får komme til orde, og ved å være en aktør som avdekker kritikkverdige forhold. Prinsippene om medienes samfunnsansvar og etiske retningslinjer for egen praksis er nedfelt i Vær varsom-plakaten som Norsk Presseforbund selv har vedtatt. Mitt anliggende denne gang er medias agering i klimadebatten, med fokus på NRK.

Plakatens pkt. 1.1: Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.
Totalsvikt fra media med NRK i spissen. Media har forlatt rollen som vakthunden som passer på at demokratiets spilleregler blir fulgt. Demokratiet er erstattet med diktatur. Media er blitt makthavernes fremste instrument i utøvelse av makt. Den er blitt maktens propagandaministerium og hunderollen endret fra vaktrolle til skremselsrolle.

Eksempler på NRKs holdning til pkt. 1.1. finner vi blant annet i strategidokumentet for NRKs team av klimajournalister: «Den rådende vitenskapen fra FNs klimapanel skal være utgangspunktet – nullpunktet – for journalistikken.»

Kringkastingssjefens holdning til ytringsfriheten: «I klimadebatten så mener jeg at forskning og fakta er kommet så langt at diskusjonen om klimautfordringene er menneskeskapte eller ikke, den må vi legge bak oss nå. Det er en falsk balanse hvis vi skal veie opp vitenskapelig baserte fakta med det som er tull og tøys».

Denne begrunnelsen er adoptert av mange avisredaktører. Sist publisert av redaktøren i Varden.

Plakatens pkt. 2.5.
En redaksjonell medarbeider kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot egen overbevisning.

Fra strategidokumentet heter det videre:
Og det gjelder for alle ansatte i NRK, ikke bare klimaredaksjonen. Det er ikke opp til den enkelte journalist å avgjøre dette».

Et mer eklatant brudd på pkt. 2.5. kan neppe oppdrives.

Man kan håpe på at flere renser hjernen og fjerner den blokkerende overbevisning om at IPCC har funnet en formel for et værlag som varer lenge nok til at det blir klima av det. FN har bestemt at den formelen er avgjort vitenskap og at FNs medlemsland skal rette seg etter det.

Makteliten og media røper sterk tvil når de tyr til så drastiske virkemidler som å suspendere demokratiets viktigste kjennetegn, ytringsfriheten. Hvor lenge vil folket akseptere at samfunnet styres etter diktat fra FN?

Helge Rud, Lillehammer