Samme år som vi feira OL på Lillehammer i 1994, ga Ukraina fra seg hele atomarsenalet sitt til Russland. Dette var et avgjørende ledd i Budapest-memorandumet der det underliggende formålet var å sikre fred. Avtalen ble underskrevet av Russland, Ukraina, Kazakhstan, Hviterussland, USA og Storbritannia. Ukrainas handling var modig, generøs og fredelig – helt i tråd med en olympisk ånd. Freden varte i 19 år før Putin brøyt avtalen med Krim-krigen. Sovjet overførte Krim til Ukraina i 1954, og det skulle jo bare mangle når vi ser på litt av det Ukraina har vært utsatt for: Stalins hensynsløse kollektivisering av jordbruket på 1920- og 1930-tallet førte til at over 4 millioner ukrainere mista livet. En million ukrainske jøder ble myrdet i Holocaust av nazistene. Selvsagt var det riktig å gi Krim til Ukraina. I 2013 gikk Russland til angrep på Ukraina og i 2014 tok de Krim. Minst 10 000 ukrainere ble drept i kamper mellom ukrainske styrker og pro-russiske styrker i perioden 2013-2021. 24. februar 2022 invaderte Russland Ukraina etter ordre fra Vladimir Putin og nå senest har russerne sluppet bomber på sykehus, boligblokker, skoler og minnesmerker over hele Ukraina. Klasebombene i Kharkiv, angrepet på atomreaktoren og nå rakettangrepene mot helsevesenet, føyer seg inn i rekken av skjødesløse terrorangrep. Minst 2000 ukrainere er drept i angrepene derav mange barn og eldre. Krigen tvinger millioner av ukrainere på flukt til Europa. Ukrainas modige President, Volodymyr Zelensky, ber om hjelp til å stenge luftrommet. Samtidig vil en NATO-aksjon trolig utløse 3. verdenskrig. Resultatet er at Ukraina står alene tilbake mot en voldelig supermakt.

Putin forsvarer invasjonen med «avnazifisering». Han skal «avnazifisere» Ukraina og befri sitt broderfolk. I realiteten er ukrainerne et demokratisk folk med en grunnlov som ligner på vår egen. Ukrainas grunnlov er tufta på menneskerettigheter, demokrati og religionsfrihet. Dette er ikke forenelig med nazisme! I virkeligheten er det Putin som er nazisten i denne konflikten: Hans forakt for Ukraina minner om Hitlers forakt for Tsjekkoslovakia før 2. verdenskrig. Og i likhet med Hitler, viser Putin ingen respekt for internasjonale avtaler som Helsingfors deklarasjonen, Budapest-memorandumet eller Minsk-avtalene. Putins hensynsløse fremmarsj vitner om en fascistisk overbevisning om at ingenting kan eksistere utenfor hans egen stat, minst av alt en suveren stat. Enda mer skremmende er det at en person med et slikt tankesett har tilgang på over 6000 atomstridshoder!

Så hvordan stanser man en slik person? Hvordan stopper vi Putin? Kommer befolkningen i Russland til å felle han? – Jeg har vanskelig for å tro det. Russerne er undertrykket og kneblet i hjemlandet. Alle som kritiserer krigen, risikerer fengsel i 20 år. Mange har ikke pass engang. Pressefriheten eksisterer ikke lenger. Facebook og Twitter er blokkert, og den siste uavhengige nyhetsstasjonen ble nedlagt forrige uke som følge av nye lover som forbyr pressefrihet. Kreml styrer russisk media og kontrollerer hva som blir undervist på skolen. Europa er stengt ute. De få som er ute og protesterer, blir kasta i fengsel. Lærere som nekter å undervise i Putins pensum, mister jobben og risikerer fengsel. Putin styrer landet med jernhånd. De fleste russere ønsker ikke krig, men de må konstant vokte sine ord i frykt. Da er det vanskelig å si noe. Hvis det skal skje en endring i Russland, må noen i Kreml reise seg mot Putin. Eller det må bryte ut full revolusjon i folket.

For mange virker situasjonen i Ukraina nærmest håpløs. Her i Norge er vi vitne til grusomme bilder på TV og i sosiale medier. Ukrainerne kjemper tappert mot russerne, men styrkeforholdet er brutalt! Det føles ut som ukrainerne slåss alene mens vi andre ser på. Det er vanskelig å vite hvordan man skal hjelpe, og mange kjenner nok på en vond følelse av hjelpeløshet. Men det er en ting vi kan gjøre og det er å engasjere oss! Vi må bruke ytringsfriheten vår som Putin ønsker å kneble. Vi må fordømme Putin og Kreml konsekvent og vi må gi Ukraina all støtte vi kan gi. Vi må fortsette å sende våpen og rustninger. Vi må gi nødhjelp til Ukraina og hjelpe Ukrainske flyktningene som kommer til vårt land. Vi må virkelig ta hånd om flyktningene når de kommer hit. Vi kan ikke bare tenke på oss selv nå. Vi må se ting fra Ukrainernes perspektiv og vi må vise solidaritet: En hånd på skulderen, et anerkjennende blikk. Åpne vårt hjem om nødvendig. Sannheten er at vi nå er vitne til den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig og den kommer bare til å vokse. Ukrainere blir tvunget på flukt samtidig som deres nærmeste ofrer livet i kampen for demokratiet! Vi kan ikke la dette bli forgjeves. Det handler om hvem vi vil være: En inkluderende nasjon som står opp for mangfoldet, demokratiet og ytringsfriheten! Så hva kan du gjøre? Engasjer deg! Og tenk grundig igjennom hva du kan gjøre for Ukraina og flyktningene når de kommer hit.

Kristian Buen, Lillehammer