Den Herren gir ei hytte i Hafjell, gir han også forstand? Jeg spør etter at ordføreren i Øyer har pådratt seg både nasjonal og lokal oppmerksomhet ved å snakke om at brukerne av lokale fjellområder har blitt mange.

Lia fra sentrum av Øyer og helt opp til tregrensa er fylt opp med folk som lever sine liv på flere steder. Mange av dem har søkt seg ut av byenes trengsel. Ikke alltid for å leve i ny trengsel i et trangbodd hytteområde eller i ei heiskø, men like mye for å få nærhet til det øyværingene har hatt hele livet; stillhet, ro, lyden av fugl og synet av et skaperverk som tilsynelatende fortsatt virker ganske uberørt.

Alt dette får de mer av hvis de legger noen kilometer mellom seg sjøl og hytta. Kanskje med bil eller elsykkel denne tida på året. Vinterstid i maskinpreparerte løyper. Ikke bare vinterstid, forresten. Vintersesongen varer så lenge snøen varer, og den pakkede snøen varer litt lenger i skiløypene enn ellers.

Når skaren bryter og snøen råtner, har ynglende dyreliv et naturlig forsvar mot våre forstyrrelser. Vi som grådig forsyner oss av alle de muligheter og herligheter maskinkjørte løyper byr på, kan vise vår takknemlighet ved å akseptere at vi langt utpå våren ikke har noe i det som da er sårbare omgivelser å gjøre.

Så konkret må debatten bli. Ordfører Jon Halvor Midtmageli peker på trusselen mot villrein. Det er ikke hyttene i utkanten eller like utenfor leveområdet som er trusselen, men hyttefolket. Det er ikke elsykkelen som forstyrrer, men denne fantastiske nyvinningen får oss raskere og lenger inn i områder hvor trafikken før har vært liten. Slik forsyner vi oss hver eneste dag med småbiter av leveområdet til høyfjellets nomade. Vi gjør det med største selvfølgelighet, og fritidssambygdingene er ikke særlig annerledes anlagt.

Les også

Fjellet renner over av folk...

Allemannsretten er helliggjort gjennom mer enn 60 år. Kanskje blir den til og med grunnlovsfestet. Et forslag fra SV fikk støtte fra politikere fra nesten alle partier i forrige stortingsperiode. Og fordi det ikke nødvendig vis følger vett og forstand med alle rettigheter, er det nok av dem som mener allemannsretten er folkets gratisbillett og adgang til å ferdes hvor som helst når som helst, så sant man ikke bruker motorisert kjøretøy.

Ordfører Midtmageli tenker at bestått naturprøve kan være en idé som gjør at ferdsel i sårbare naturområder blir gjort på en trygg og god måte. Daglig leder Erland Flaten i DNT Lillehammer mener at hvis alle som ferdes i naturen tar innover seg pliktene som følger med, så vil fri ferdsel i naturen være uproblematisk. Begge deler hjelper, men ikke noe av det er fullgodt.

Vi kommer aldri dit at alle forstår, og vi kommer ikke utenom strenge tiltak og reguleringer som begrenser tilgangen til disse herlighetene. Det store flertall av oss er slik anlagt at vi tror muligheter og rettigheter er to sider av samme sak. Slik er det med fleste av oss som bor her hele året, og forstanden er nok ikke bedre hos dem som har brukt noen millioner på en fritidsbolig.