(Ringsaker Blad) Eier og daglig leder Esten Kjølvang forteller at laftefabrikken har seks ansatte i produksjonen.

– Normalt kjører vi to skift i fabrikken. Nå har vi gått fra to til ett skift. Det vil si at de ansatte er 50 prosent permitterte og skal jobbe annenhver uke, sier Kjølvang til Ringsaker Blad.

– Hva er bakgrunnen for avgjørelsen om å permittere?

– Det er en generell nedgang i hyttemarkedet som ligger bak. Nysalget har gått drastisk ned siden august. Før sommerferien var det en helt annen fart i salget.

Tror det vil ta seg opp

Kjølvang mener nedgangen i hyttemarkedet skyldes økte renter og ikke minst høye strømpriser. I tillegg har råvareprisen på tømmer steget over tid.

– På grunn av de økte råvareprisene har vi måttet sette opp hytteprisene. Hvis vi går tilbake til høsten i fjor, steg råvareprisene med 40 prosent på ett år. Markedet er preget av usikkerhet og mange sitter på gjerdet og venter på bedre tider, sier Kjølvang.

– Hvor lenge vil de ansatte være permitterte?

– Det er uvisst hvor lenge det vil vare.

– Er du redd den vanskelig situasjonen i hyttemarkedet kan ende med oppsigelser?

– Nei, jeg er ikke det. Jeg tror salget vil ta seg bra opp til våren, men jeg tror det kan bli en tung vinter.

Næringsparken har 100 bedrifter og sju milliarder i omsetning: – Jeg er mektig imponert

Ordrereserve

Innlandet Treindustri AS eies av Østlaft. Selskapet har 12 ansatte, og tar seg av salg, byggeledelse og økonomi i forbindelse med hyttene som produseres ved laftefabrikken. Ingen av de ansatte i Østlaft rammes av permitteringer.

Kjølvang forteller at Østlaft har en ordrereserve på 44 millioner kroner.

– Vi jobber hele tiden med nye prosjekter, og på grunn av den vanskelig situasjonen i markedet ønsker vi blant annet å satse mer på husproduksjon, forteller han.

Så langt utgjør hytter 80 prosent av all produksjon ved laftefabrikken på Rudshøgda. Hus, anneks og garasjer utgjør 20 prosent.

Esten er ny styreleder, Thea skal gi bedrifter gode råd og Lars skal grave