Gå til sidens hovedinnhold

Den omvendte Robin Hood

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Omtrent halvparten av alle kommunene i landet har vedtatt at barnetrygden skulle holdes utenfor beregningen av sosialstønaden. Men ikke i Ringsaker.

Nå kommer det opp en ny diskusjon, nemlig de som får en økning av bostøtten som et svar på de enormt økende strømutgiftene i deler av landet. Flere mennesker har allerede fått beskjed om at denne økningen må de sette av fordi de kan forvente at den blir trukket inn neste måned ved beregning av sosialstønaden fra kommunen. Staten gir støtte med den ene hånda, mens kommunene tar pengene ifra dem ved neste korsvei. Dette er en politikk vi i Rødt er sterke motstandere av, og vil ikke akseptere den.

Vi opplever det triste at den nye regjeringa løper ifra sine løfter de ga når de ramset opp sine, fortalte hva de skulle gjøre innen de første 100 dagene om de kom i posisjon. Ikke verd papiret det var skrevet på en gang. Hva skjedde med den borgerlige regjeringas ostehøvelkutt på 0,5 % på alle offentlige sektorer. Den skulle fjernes. Noe som hadde betydd mye mere penger til kommunene. De fortalte at de arbeidsløse skulle få tilbake rettighetene til feriepenger av dagpengene, noe de ikke fant plass til når de kom i posisjon. Hva skjedde med borgerlige de smålige kuttene til enslige uføre som mistet sine barnetillegg, videre skulle de ordne opp i brillestøtten til barna. Alt var plutselig glemt da de hadde vunnet valget. Bakgrunnen for at de ikke kan gjennomføre sine løfter bunner kraftig i at de egentlig ikke ønsker å endre kursen som Høyre og Frp har ført de siste 8 årene.

Vi var mange som trodde på garantiene, ja trodde at ei ny rødgrønn regjering skulle legge om kursen fullstendig. Vi var glade når så at Ap gikk ut og ønsket at forskjells Norge skulle endres til det bedre, at de skulle innfri på deler av Rødt sine krav om gratis tannhelse til alle. Etter valget finner vi lite eller ingen spor av dette i forslaget til budsjettet som ble lagt fram av Ap og Sp. Det finnes noen forbedringer i framlegget som gleder. Men de blir for små i forhold til våre forventninger.

Det snakkes mye om tillitskrise i forhold til politikere for tiden. Spesielt knyttet til stortingsrepresentanters omgang med retningslinjer som gjelder goder til dem selv, men for Rødt er det å love noe like viktig å gjennomføre for at det skal kunne eksistere en tillit.

Rødt Ringsaker har en interpellasjon inne til førstkommende Kommunestyremøte om å holde barnetrygden unna ved mottak av sosialstønad. Og vi har inne et spørsmål og forslag om at Ringsaker kommune ikke trekker fremtidige utbetalinger fra sosialhjelpa til barnefamilier og lavinntektsfamilier som mottar engangsutbetalinger i forbindelse med høye strømutgifter. Vi kan ikke la de fattigste blant oss lide ekstra i tiden som kommer.

Terje Jektvik, Rødt Ringsaker