Da lokalsamfunnet på Tretten endelig kunne ta i bruk den nye tverrforbindelsen over Lågen, fikk vegfarende på E6 passere under en teknisk installasjon som skulle være så mye: Vi viste verden noen av mulighetene som lå i tre som byggemateriale, og det ble gjort med stil og eleganse. Tretten bru ble omtalt som et smykke langs vegen. Sammen med alt annet Statens vegvesen valgte av løsninger i området, ble E6 og tverrforbindelsen omtalt som noe så sjeldent som en vakker veg. Vel så vakker som E6 lenger nord, som senere fikk lov til å pynte seg med en slik tittel.

Nye Tretten bru erstattet ei gammel fagverksbru i stål fra 1895. Et gammelt landkar ble stående igjen, forsterket og gjenbrukt. Gamla ble 117 år. Dattera bare 10. Den vakreste av alle, ble bare 10 år.

Nå skal vi vente de uker det tar å få svar på hva det var som gikk så forferdelig galt. Konstruksjonsfeil, utføringsfeil, materialsvakhet, vedlikeholdssvikt. Alt skal ettergås. Tretten bru har vært undersøkt for feil tidligere, etter at andre limtrebruer har kollapset. Det har ikke blitt avdekket vesentlige feil.

Da ei splitter ny limtrebru på Sjoa kollapset i 2016, bestemte Statens vegvesen å stenge tre trebruer midlertidig i Akershus fylke. Det ble satt i gang omfattende undersøkelser, også av brua på Tretten. Friskmeldingene var et gledens budskap for alle oss som lot oss begeistre av trebruene som poppet opp.

Nå kan kollapsen på Tretten komme til å virke som en tsunami. Tidligere friskmeldinger fikk skepsis og uro til å trekke seg tilbake. Med dramatikken på Tretten, kommer den igjen skyllende inn over oss.

Da en tømmertransport var nok til at den splitter nye limtrebrua på Sjoa kollapset, ble det avdekket en prosjekteringsfeil. En skjøt midt på brua ble feildimensjonert. Moelven Limtre AS kunne puste lettet ut. Det samme kunne entreprenøren som monterte brua, og den delen av Statens vegvesen som representerte byggherreansvaret. Prosjekteringsfirmaet skulle funnet sin egen feil gjennom internkontroll, og Vegdirektorat burde ha oppdaget feilen igjennom sin kontroll av konsulentselskapets arbeid.

De fleste lot seg berolige av en rapport som gjorde Sjoa-kollapsen til noe enestående, og av det som så ble gjort av undersøkelser av andre, liknende bruer. Den roen fikk vi brått ristet av oss i morgentimene på Tretten denne mandagen.

På restene av brua står et vogntog. I elva ligger en personbil. De viser hvor små marginer som skiller en materiell kollaps fra også å bli en menneskelig katastrofe.

For folk som bor og driver næring på Tretten, er mandagens hendelse starten på en ny og vanskelig periode der vannmassene deler bygda. Vi kan puste lettet over at ingen mistet livet, men 15. august vil for all tid bli husket som en tung dag. For Tretten, for alle oss som har et forhold bygda og folk der, og for alle som opplever dette som et tilbakeslag for bruk av tre i større konstruksjoner.

Mari (24) satt i bilen da brua kollapset: – Bilen begynte å fylle seg med vann

Vil ha ekstern granskning av Tretten-kollapsen

Bildeserie

Se Tretten bru fra lufta

Den vakreste av alle ble bare 10 år

Se video av lastebilen og personbilen på Tretten bru.

Lastebil og personbil i elva etter at bru kollapset

– Tenk at dette skulle skje