Vi har vært vant til vanskelighetene med å få parkert utenfor sykehusene i distriktet. Når det skal bygges nytt sykehjem i Moelv, vil vi nødig ha det samme problemet om vi skal på besøk. Betjeningen kommer ofte langveis fra, og de må ha et sted å sette bilen.

I Moelv har vi vært heldige. Skal vi handle, får vi som regel plass til bilen utenfor butikken og slipper å gå lange veier med handleposer. Folk bor i villastrøk, bilen er nødvendig for de fleste, kollektivtransporten er for de få, likeså å gå eller sykle. Mange kunne brukt spark hvis de som strør hadde etterlatt en stripe for spark, men det skjer ikke.

Når de som arbeider i sentrum opptar parkeringsplasser for handlende, kan det bli problemer. Det ble i sin tid opparbeidet en parkeringsplass i «Parken» ved Moelv sentrum tenkt for folk i Moelv. Den ble lite brukt, folk vil ikke gå, bilen skal stå utenfor der de arbeider. At den ble lite brukt har jeg personlig erfart, jeg hadde som regel plassen for meg selv ved besøk til Moelv sentrum. Nå er plassen kjærkommen ved store besøk på Folkets hus hvor egen plass kan være i minste laget. Det jeg lurer på er om denne plassen er vurdert når nytt sykehjem skal bygges.

Ved denne plassen vil det være store utvidelser for både bygg og parkering, må en tro, og fortsatt nær sentrum i Moelv. Da blir sykehjemmet bygget overfor brannstasjonen i stedet for ved siden av som en ser tegnet i Ringsaker Blad, og barnehage her ble det jo plass til. Men det er kanskje «helligbrøde» å ta av «Parken». For mange er det «helligbrøde» å ta av Moskogen til sykehus. Men utvidelse av Moelv sentrum trenger seg på. Vi som er bosatt i Moelv er jo opptatt av dette og vil gjerne vite mer.

Anna Kathrine Kristiansen, Moelv