Den virkelige skandalen er at NAV ikke har klart å bygge opp en etat med tillit og evne til å hjelpe de som sårt trenger hjelp, støtte og oppfølging

- Den virkelige NAV-skandalen er imidlertid at NAV sentralt ikke har klart å bygge opp en etat med tillit og evne til å hjelpe de som sårt trenger hjelp, støtte og oppfølging, skriver Kjell Terje Kringstad.

- Den virkelige NAV-skandalen er imidlertid at NAV sentralt ikke har klart å bygge opp en etat med tillit og evne til å hjelpe de som sårt trenger hjelp, støtte og oppfølging, skriver Kjell Terje Kringstad. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

Den omtalte skandalen går vel først og fremst på forholdet til EØS-lovene og det faktum at disse overstyrer våre nasjonale lover. Alle som ble rammet av skandalen var kjent med de nasjonale lovene og at de handlet i strid med disse, og de eventuelle følgene av dette. - Så kan det stilles spørsmål ved om EØS-medlemskapet bør endres i forhold til overstyring av nasjonale lover og ordninger.

Den virkelige NAV-skandalen er imidlertid at NAV sentralt ikke har klart å bygge opp en etat med tillit og evne til å hjelpe de som sårt trenger hjelp, støtte og oppfølging. Disse opplever at primærleger, psykologer og lokale NAV-medarbeidere blir overprøvd og umyndiggjort med tilsynelatende avslag på søknader som formål. Disse opplever at de ikke blir trodd og at de mistenkeliggjøres som snyltere på samfunnet.

For de som sliter med andre enn somatiske lidelser, slik som psyke, utmattelse mv., oppleves NAV og helsesystemet så negativt byråkratisk og ugjennomtrengelig at de til slutt gir opp (og det er kanskje hensikten?). Grunnholdningen bærer preg av mistenkelighet framfor behjelpelighet og oppfølging. Jakten på snylterne må ikke gå på bekostning av de som trenger hjelp. «Effektivitetsmålet» må da endres fra antall ekspederte saker (der enkle saker og overfladisk gjennomgang prioriteres) til antall løste og vellykkede oppfølginger. En slik endring av målene må gjennomsyres fra toppen og ned dvs. fra regjering/ministere, etatsledere osv. Dette er nødvendig for å gjenopprette tillit.

De langt fleste ønsker å bidra i arbeidslivet så langt de klarer, og bør hjelpes til å få til dette.

Nå er jeg redd den erklærte skandalen tar ressurser fra den egentlige skandalen, slik at de som trenger hjelpen mest, går enda tyngre dager imøte.

Kjennetegnet på et godt og velutviklet samfunn er å ta vare på alle i samfunnet. Dette vil si å hjelpe alle til et best mulig funksjonelt liv ut fra sine forutsetninger til enhver tid.

Kjell Terje Kringstad, Nord-Fron

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags