Denne bilen ble stoppet i kontroll. «Bobla» fra 1967 imponerte uansett

Boble fra 1967 hadde alt i skjønneste orden.