Denne gjengen er proppfulle av ideer for å videreutvikle gårdene sine

Erlend og Hannah Dokken fra Nerøygarden på Sel, og 12 andre gårder fra dalen, legger nå planer for hvordan de skal videreutvikle driften av gårdene med attåtnæring.