Asfaltarbeidene starter i slutten av mai og vil pågå til oktober.

Innlandet fylkeskommune har totalt 7000 kilometer veg å ta vare på og er Norges nest største vegeier etter staten. Fylkeskommunen bruker i år mellom 500 og 600 millioner kroner på vedlikehold og drift av fylkesvegene. I tillegg til asfaltering, dekker pengene også slikt som nye grøfter, nye stikkrenner og rekkverk.

I tillegg har de tatt opp et ekstra lån på 100 millioner kroner for å prøve å gjøre noe med det store etterslepet på vedlikehold, som per nå er estimert til 3,7 milliarder kroner for fylkesvegene i Innlandet.

– Selv om dette ikke reduserer etterslepet på fylkesveg så mye som vi ønsker, er dette en god start nå i 2020. Vi er, slik situasjonen er nå på fylkesvegene i fylket, tilfreds med å kunne bruke ekstra midler på vedlikehold av fylkesvegene. Det er gjennomført en grundig vurdering av fylkesvegene i hele fylket, og det er disse vurderingene som ligger til grunn for prioriteringene som er gjort. Vi vil selvfølgelig følge dette nøye videre, sier Stein Tronsmoen (Sp), utvalgsleder for samferdsel i en pressemelding fra Innlandet fylkeskommune.

Tronsmoen ser ikke for seg at fylkeskommunen alene skal kunne ta igjen det store etterslepet på 3,7 milliarder kroner, kanskje mer.

– Vi må få tilført ekstra midler fra staten. Vi har bedt om en milliard ekstra til fylkesveger gjennom Nasjonal transportplan, sier han til Ringsaker blad.

Gausdal

Punkterte på hullete veg: – Tusenfryd blir kjedelig i forhold

Fylkeskommunen har et mål om å bidra til å redusere klimagassutlipp, og forteller at de har stilt flere krav til dette i anbudskonkurransene.

Disse fylkesvegene skal asfalteres i vårt distrikt i år

Disse fylkesvegene skal asfalteres i Gudbrandsdalen og nordre Ringsaker

Fylkesveg 213 (Turistvegen) fra krysset med fylkesveg 216 og 570 meter sørover til kryss med kommunal veg.

Fylkesveg 216 fra kryss med fylkesveg 216 til A. Sanvigs gate i Lillehammer.

Fylkesveg 250 mellom Ferista og Vingrom i Lillehammer.

Fylkesveg 2522 mellom Smestadmoen og kryss med fylkesveg 213 ved Storhove i Lillehammer.

Fylkesveg 2522 mellom Langsvea og Jevne i Øyer.

Fylkesveg 2530 mellom Dalsvingen og Svarttjernvegen i Lillehammer.

Fylkesveg 2614 mellom Skotte og Sel sentrum i Sel kommune.

Fylkesveg 2620 på strekningen E6 ved Sel-Grothe-Vassbakken i Sel.

Fylkesveg 2632 mellom Håkenstad og Sandvika i Vågå.

Fylkesveg 2634 mellom Vågåmo og Kvarberg i Vågå.

Fylkesveg 229 mellom Mesnali og Storåsen i Ringsaker.

Ekstrabevilgninger sikrer asfaltering på disse strekningene også

Fv. 216 mellom Næroset og Arneberg i Ringsaker.

Fv. 2544 mellom Svingvoll og Skei i Gausdal.

Fv. 2616 mellom Stade og Lalm i Vågå.

Fv. 2660 mellom Dombfoss og Brustuen i Dovre.