Denne kjøringen irriterer vettet av bilistene: – Mange mister besinnelsen

Hvert år får forsikringsselskapet Gjensidige inn mange saker som gjelder møteulykker. – Noe av det skyldes lusekjøring. Når køene bak et kjøretøy begynner å telle mange titalls biler er det noe som ikke stemmer, sier Bjarne Rysstad fra Gjensidige.