Denne ordføreren vil ha mindre ordførerlønn: Gir pengene til de eldre istedet

Pengene skal gå kulturtilbud i eldreomsorgen. Anne Linn Dambråten jubler.