Inngangen til årets påske er ulik alt vi har opplevd tidligere. Samfunnet preges av hjemmeskoler, hjemmebarnehager, hjemmekontor og permitteringer. Det er derfor viktigere enn noen gang at vi henter fram de beste egenskapene vi innlendinger har.

Både opplendinger og hedmarkinger har rykte på oss for at vi kan være litt trauste og trege, men vi har nå muligheten til å gjøre våre egenskaper til en styrke i håndteringen av korona-krisa. Det er tid for å være tålmodige og rause. Vi skal stille opp for hverandre, ikke stenge oss inne. Vi skal vise solidaritet, ikke være egoister. Selv om vi skal holde sammen ved å holde tometers avstand.

Innlandet fylkeskommune, LO Innlandet og NHO Innlandet har nå ekstra tett dialog gjennom trepartssamarbeidet, og er opptatt av hvordan vi alle i fellesskap kan støtte våre bedrifter og arbeidstakere gjennom denne krevende tida. Det er viktig å holde bedriftene økonomisk flytende gjennom krisa slik at flest mulig av oss vil ha en jobb å gå til når situasjonen etter hvert normaliserer seg. Vi jobber derfor aktivt med tiltakspakker på både nasjonalt og regionalt nivå, og kommer til å fortsette med dette gjennom påskedagene.

Det nasjonale fellesskapet, med Stortinget, regjeringen og helsemyndigheter i spissen, har tatt mange viktige grep mot Covid-19. Det er bra. Vi er samtidig opptatt av at bedrifter ikke skal hindres i utøvelsen av sin virksomhet på grunn av ytterligere lokale restriksjoner. Strenge kommunale reise- og karanteneregler fremmes derfor nå av bedriftene som en av de største hindringene fra å holde hjulene i gang. Heldigvis er dette lite utbredt i Innlandet, og det håper vi fortsetter. Vi skal være det inkluderende Innlandet, riktignok nå med ekstra håndvask og øvrige føringer Staten legger til grunn.

Denne påska bytter vi ut hytta og fjellvettreglene med sunt folkevett, dugnadsånd og raushet, og her er vi innlendinger gode! Vi er alle enige om hovedmålet i den nasjonale dugnaden, som er å redusere smitte og redde liv. Vi skal derfor helhjertet følge de nasjonale helserådene. Samtidig skal vi gjøre det vi kan for å trygge bedrifter og arbeidsplasser gjennom krisa. Hvordan vi løser disse utfordringene vil definere vår generasjon og oss som innlendinger.

Vi er stolte av å se dugnadsånden og innsatsen som legges ned i fylket vårt akkurat nå. Og på vegne av trepartssamarbeidet understreker vi at det er viktigere enn noen gang at hjulene holdes i gang.

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet
Iver Erling Støen, regionleder LO Innlandet
Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet