– Jeg har ikke hatt lyst til å arbeide andre steder, supplerer Jon Einar Waaler.

– Egentlig er det summen av alt, at vi er mer enn kolleger, legger han til.

Waaler har vært lærer på Søre Ål siden før Oliver fylte to år, og har hittil ikke vært inne på tanken om å søke lærerstilling ved en annen skole. Sammen med Viggo Krogseth, Vegard Eggen og fungerende rektor, Fred Steinar Botten, er han en av de fremdeles gjenværende veteranene blant de mannlige kollegene.

På Søre Ål er de 11. Fremdeles dominerer kvinnene med 23. Til gjengjeld er 5 av de SFO-ansatte menn. Også skolens vaktmester er hannkjønn. Så stor andel menn har ingen andre rendyrka barneskoler i Lillehammer og Gudbrandsdalen.

Ble samlende

Til jul har skolens mannlige kolleger gjennom 20 år bakt og bygd alt fra slott til Skibladner av pepperkakedeig.

– Da vi startet med det, ble det samlende for oss menn og en gave til våre kvinnelige kolleger. Dessuten har vi mange års tradisjon med høsttur. Som regel utenlands ei helg, men ikke bare. De siste par åra innenlands på grunn av koronapandemien. Da har vi gjerne reist til ei hytte. Deltakelsen har vært veldig bra, uten at det har vært tvang å være med. Det hender det ikke passer for absolutt alle, sier Botten.

Å lage et miljø og bygge en tradisjon for sosiale aktiviteter har vært viktig for at skolen tradisjonelt har hatt en stabil stab, mener fungerende rektor.

– Hva ligger i det dere kaller Jakten på ungdomskilden og det store kartet dere har satt opp borte i hjørnet på lærerværelset?

– Noe vi gjør sammen eller finner på i nærområdet. Sist torsdag var vi på trugetur sammen. I 2021 startet vi noe vi kaller Gatelangs. Målet er at vi skal gå, sykle eller løpe alle gater og veger i hele Lillehammer kommune. I fjor hadde vi en tur der vi dro til kommunens østligste og deretter vestligste punkt. Likevel er det ikke slik at vi bare finner på sosiale aktiviteter for oss karer. Like gjerne er hele personalet sammen om det.

Inkludert fra første stund

Erik Johannessen er Søre Åls ferskeste lærer.

– Fra første stund følte jeg meg inkludert. Det var så enkelt å bli kjent med kollegene og komme inn i det etablerte miljøet. Også til hverdags på skolen skjer ting som binder oss sammen. Som for eksempel quiz i lunsjen.

– Det er mye humor, legger Jon Sunde Braaten til.

– På skolen og når vi ellers er sammen er det ingen som behøver å gå inn i det med høye skuldre, forklarer Oliver Sugaren.

– Hvorfor tror dere det er slik at menn er så underrepresentert blant de ansatte på barnetrinnet?

Rektor synes ikke det er så rart, og minner om at det også er stor overvekt av kvinner som utdanner seg til barneskolelærere.

– Det har vel litt med lønn og status å gjøre. Men det er ingen ting i innholdet i jobben som tilsier at ikke like mange menn som kvinner arbeider i barneskolen, mener Lasse Kvam Sorgendal.

– Vi kommer ikke utenom at måten vi jobber på her, med mye teamarbeid, er viktig. Så er det også generelt svært få som slutter før de går av med pensjon, sier Fred Steinar Botten