Denne uteserveringen må rives – slipper dagmulkter

Politikerne i Lillehammer står på kravet om at den ulovlig oppsatte uteserveringen på Hvelvet må rives i høst. Men de slakker på kravet som var satt fram om dagmulkt.