Departementet må avgjøre striden om flomsikring: – Vi blir totalt overkjørt, mener Ringebu-ordføreren

Ordfører Arne Fossmo nådde ikke fram med et kompromiss om masseuttak i Frya, for å sikre elva mot skadeflom. Nå må departementet avgjøre striden om elveutløpet i Ringebu, etter at meklingen ikke førte fram.