↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 25 17 60

Faks: 61 25 17 61

Besøksadresse

Oskar Skoglys veg 2
2619 LILLEHAMMER
 1. Beskrivelse

Eltera Lillehammer AS, Din lokale Elektroinstallatør!

Eltera Lillehammer AS tilbyr og utfører elektroinstallasjon(sterkstrømsinstallasjoner, alarmanlegg, tele/data, byggautomatisering, smarthus-teknologi etc.) prosjektering, DAK-tegning/plotting, elsikkerhetsjekk, internkontroll, og termografering.

Eltera Lillehammer AS ønsker å være foretrukket samarbeidspartner innen elektro fra planleggingsstadiet til ferdigstillelse i alle typer prosjekter, samt på alle typer serviceoppdrag.

Hva er termografering?
Infrarødt er den usynlige delen i lysspektrumet og strekker seg i bølgeområdet 0,78 til 1000?m. Ved hjelp av et termograferingskamera kan denne strålingen oppfattes og gjengis som et varmebilde. Brann og driftsavbrudd i elektriske anlegg kan skyldes overbelastning eller feil i anleggene. Når overoppvarming oppdages og utbedres før skade er skjedd, kan store verdier og menneskeliv spares.

Ved hjelp av moderne termografiutstyr kan kritiske temperaturdifferenser oppdages effektivt. Formålet med termografering er å kartlegge overtemperaturer for å gi pålitelig grunnlag for vedlikehold, reparasjoner og utbedringer av lavspenningsanlegg, kraftledninger og høyspenningsanlegg.

Hensikten med termografering

 • Oppdage unormale temperatur avvik som man ikke kan se med det blotte øye.
 • Ivareta sikkerheten til personer og dyr.
 • Unngå / forebygge brann, havarier og driftsstopp.
 • Redusere kostnader ved vedlikehold og reparasjoner.
 • For å bedre sikkerheten mot brann.
 • For å øke driftsikkerheten og forebyggende vedlikehold.
 • For å få en bedre tilstandsrapport for ditt elektriske anlegg.
 • For å få rabatt på boligforsikringen.

Over 40 % av alle bygningsbranner i Norge skyldes feil og mangler i elektriske anlegg, eller feil bruk av elektrisk utstyr. Dette koster norske bedrifter millioner av kroner hvert år, både i driftstap og tap av materielle verdier. Offentlige lover og forskrifter pålegger eier å sørge for at bedriftens elektriske anlegg er i forskriftsmessig stand. Du er derfor selv ansvarlig for å avdekke og rette opp feil og mangler i anlegget.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

Godkjenninger og sertifiseringer

 • Installatør Nelfo logo
 • Elkonor
 • Post_og_teletilsynet
 • sentral_godkjenning_ny