↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

922 92 230

Besøksadresse

Nøttetreveien 17
2615 LILLEHAMMER
  1. Beskrivelse

Ingeniør Jan M. Jansen ble stiftet i 1988, basert på mange års erfaring i prosjektering og levering av maskiner og anlegg til trebearbeidende industri.

Gjennom en årrekke har vi bygget opp et omfattende nettverk med kompetanse innen engineering og utvikling av tidsmessige produksjonsanlegg. Slik kan vi tilpasse og skreddersy utrustninger til anvendelse for store og små norske bedrifter innen trebasert produksjon. 

Utstyret fremstilles ved flere av Europas ledende maskinfabrikker.

En av firmaets spesialiteter har fra starten av vært trelasttørking, som også krever kunnskap om varmeteknikk og økonomisk energiutnyttelse. Ingeniør Jan. M. Jansen er, med dette som bakgrunn, også etablert som regional varmepumpeleverandør til bolig og bedriftsmarkedet.

Varmepumpe

Ingeniør Jan M. Jansen leverer og installerer, i samarbeid med Ventistål AS, Panasonic Nordics Norgesdistributør,luft til luft varmepumper i hele Lillehammerregionen.

For å oppnå optimal klimakomfort og energibesparelse, er riktig plassering av anlegget i lokalene helt avgjørende. Vi foretar derfor alltid en gratis og uforpliktende befaring av montasjestedet før kjøpsavtale inngås. På alle leveranser omfatter vår garantiordning så vel det tekniske utstyr som installasjonsarbeidet.

Vår montør i Lillehammer er sertifisert i varmepumpeordningen. Vi har for lengst passert 1000 varmepumpeinstallasjoner i distriktet.

Ingeniør Jan M. Jansen samarbeider med sterke fagmiljøer innen varmepumpe baserte varme og klimaanlegg til større kontorer, verkstedlokaler og forsamlingslokaler. Dette omfatter også prosjektering og levering av vannbårne løsninger med jordvarme eller varme fra uteluften.

Maskiner for trelastindustrien

Mange års erfaring tilsier at et nært samarbeid mellom maskinfabrikk og kunde er avgjørende for en tilnærmet bekymringløs drift av kompliserte produksjonsanlegg. Ingeniør Jan M. Jansen legger derfor stor vekt på samarbeidet mellom kjøper og selger. I større prosjekter, hvor flere maskinprodusenter er involvert, koordinerer vi ansvaret mellom disse.

For å sikre optimale løsninger, arrangerer vi i beslutningsprosessen gjerne reiser til relevante produksjonsanlegg for å se nærmere på praktiske detaljer. Vi deltar gjerne i kundens opplæringsprogrammer og besørger norske datatekster og nødvendig norsk dokumentasjon. Slik forebygges eventuelle vanskeligheter som kulturelle og språklige forskjeller ellers ville kunne føre med seg.

Godkjenninger og sertifiseringer

  • Autorisert Panasonic forhandler