↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 27 99 50

Besøksadresse

Storgata 121
2615 LILLEHAMMER
  1. Beskrivelse

Velkommen til Advokatfirmaet Thallaug ANS!

Med 21 medarbeidere på Lillehammer er Thallaug et av de største advokatfirmaene på Innlandet. Vi representerer dermed et unikt fagmiljø som huser både generalister og spesialister. 

Vi leverer juridiske tjenester til både lokale, regionale og nasjonale aktører innenfor et bredt spekter av fagområder og bransjer. Etter over 100 år i bransjen har vi fortsatt et kompromissløst fokus på høy faglig kvalitet og integritet. Flere av våre advokater har møterett for Høyesterett.

I tillegg til vårt hovedkontor på Lillehammer har vi filialer på Gjøvik og i Brumunddal.

Våre advokater yter juridisk bistand innenfor alle rettsområder med særlig kompetanse innen forretningsjuss, fast eiendom, entreprise og tvisteløsning.

Vi bistår næringsliv, enkeltpersoner og offentlig sektor. 

Forretningsjuss
Våre advokater yter juridisk bistand innenfor alle rettsområder med særlig kompetanse innen forretningsjuss, jord- og skogbruksnæringen, skatt, alle forhold vedrørende fast eiendom, ekspropriasjon, odel, offentlig rett, straff og prosedyre.

Fast eiendom
Vår avdeling for fast eiendom bistår grunneiere, tomtefestere, landbruks- og skogbruksklienter og selskaper i et hvert spørsmål knyttet til fast eiendom.

Personjuss 
Vår personavdeling er spesialisert på privatpersoners rettsforhold og arbeider med ekteskapsloven, barnefordeling, straff, forbrukerjuss mv. hvor enkeltindividet er i fokus.