↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

02316

Besøksadresse

Storgata 121
2601 LILLEHAMMER
 1. Beskrivelse

Velkommen til PWC!
PwC tilbyr bransjerettede tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide virksomheter. Basert på et flerkompetansemiljø skal vi bidra til god styring og kontroll hos våre klienter, og positivt påvirke selskapets evne til verdiskapning og utvikling.

Basert på et bredt kompetansemiljø skal vi bygge tillit og bidra til god styring og kontroll hos våre klienter, og positivt påvirke selskapets evne til verdiskapning og utvikling.

Vi setter høye standarder for måten vi arbeider på. Gjennom kvalitet i våre leveranser, bred kompetanse, høy integritet og ærlighet skal vi være landets foretrukne samarbeidspartner innen revisjon, regnskap og rådgivende tjenester.

Kvalitet og uavhengighet er avgjørende for PwC fremgang og varemerke. Vi legger store ressurser i å styrke og sikre dette videre, blant annet gjennom kompetanseutvikling av våre ansatte samt utvikling av systemer og prosesser for oppfølging.

 • Revisjon av årsregnskap
 • Revisjon med andre formål enn årsregnskap
 • Forenklet revisorkontroll
 • Avtalte kontrollhandlinger
 • IFRS-rapportering
 • Bistand innen skatt, avgift, regnskap og økonomistyring
 • MVA, toll og særavgifter
  - Toll, særavgifter og varehandel
  - Internasjonal momsscanner
  - Internasjonal merverdiavgift
  - Momsscanner
  - Nasjonal merverdiavgift
  - Tollscanner

 

 • Human Resource Services
  - International Assignment Services
  - Trygd, forsikring og pensjon
  - Immigrasjon (visum og oppholdstillatelse)
  - Skatte- og rapporteringsbistand til utenlandske arbeids- og oppdragstakere
  - Lønnsadministrasjon
  - Personskatt og lønnsområdet
  - Lønnsscanner
 • Tax & Legals Services (TAX)