↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

948 77 550

Besøksadresse

Bryggevegen 120
2350 NES PÅ HEDMARKEN
  1. Beskrivelse

Velkommen til Innlandet brønn- og energiboring AS!

Brønn og vannpumpe for rent drikkevann
Sunnhet - Stabilitet - Sikkerhet
En vannbrønn forsyner deg med friskt  og rent vann som ikke er forurenset av overflatevann. Kildevann har brukt fra hundre til flere tusen år på å trenge gjennom jord- og steinlag og ned i berggrunnen. Dette er naturens måte å rense vann på, - grunnvannet er faktisk den reneste drikkevannskilden i naturen.

Med egen brønn har man en stabil forsyning av vann til hus, hytte eller næringsbygg. Fordi brønnen vanligvis ikke ligger langt fra inntaket er det lett å sikre seg mot at rørene fryser i vinterhalvåret. Under arbeidet med å bore brønnen, sørges det for at tilsiget av vann til reservoaret alltid skal være tilstrekkelig nok, sommer som vinter.

Riktig plassering og tetting av brønnen gjør at faren for forurensning er minimal. Under befaringen sørges det for at brønnen ikke bores for nær forurensningskilder som landbruks- eller industriområder. Under arbeidet med å sette opp brønnanlegget benyttes velprøvde metoder for å gjøre sørge for at vannet skal være helt rent.
Les mer om brønnboring hos grunnvanninorge.no.

HORISONTALBORING I FJELL OG LØSMASSER
Ved horisontalboring kan vannledninger, avløpsrør og kabler legges gjennom fjell, under veier og boligtomter uten at det foretas tradisjonell graving og sprengning av grøfter.

Horisontalboring gir derfor minimale inngrep i natur og omgivelser. Videre har Statens Vegvesen blitt stadig mer restriktiv til å gi tillatelse til å grave grøft under veier og horisontalboring kan foretas uten at det forstyrrer trafikken.

Horisontalboring er ofte mer lønnsomt enn å grave eller sprenge konvensjonelle grøfter.

Vi borer i dimensjonene 168mm og 193mm.

Gratis befaring
Vi foretar alltid en befaring før vi begynner på en jobb. På denne befaringen blir ting avklart i forhold til praktiske anliggender, gjennomgang av boreprosessen mv.

Miljøvennlig oppvarming med bergvarme/varmepumpe

Trygghet Miljø - Økonomi
I et marked der prisene på elektrisitet, olje og gass endrer seg hele tiden, gir det ekstra trygghet å vite at ca 85% av den energien du bruker til oppvarming av hus og varmtvann, kommer fra en stabil kilde som ikke påvirkes av disse prisendringene.

En energibrønn er et miljøvennlig alternativ, fordi den genererer energi uten utslipp av klimagasser eller andre avfallsstoffer som kan skade plante og dyreliv. Å bore en brønn og installere et varmepumpesystem innebærer dessuten svært små inngrep i naturen. Det er et stillegående system som i tillegg til oppvarming kan brukes tilavkjøling i sommer-halvåret. Man kan benytte varmesystemet til vannbåren varme, radiatorvarme eller oppvarmet luft. Boring av en energibrønn er en engangsinvestering. Systemet krever minimalt vedlikehold og gir betydelig reduksjon i utgifter til oppvarming.
FUNDAMENTERING
VI HAR LØSNINGEN FOR TOMTER MED VANSKELIGE GRUNNFORHOLD!

Med boring til fundamentering, bores et stålrør igjennom løsmasser ned til fast fjell.

Stålrøret fylles med betong og sikrer et fast forankringspunkt som sikrer et setningsfritt bygg.

Teknikken kan benyttes i alle typer byggeprosjekt der grunnforholdene er usikre, for eksempel der det er benyttet oppfylte masser på dårlig grunn.

Vi borer i dimensjonene 139mm, 168mm og 193mm.

Gratis befaring
Vi foretar alltid en befaring før vi begynner på en jobb.
På denne befaringen blir ting avklart i forhold til praktiske anliggender, som plassering av brønn, innlegg, gjennomgang av boreprosessen etc.

Ta kontakt i dag!