↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 29 25 55

Besøksadresse

Lomoen
2640 VINSTRA
  1. Beskrivelse

A/S Arstad & Konglevoll ble etablert 1. februar 1961 av Bernt Arstad og Torleiv Konglevoll, med avdelinger i Oslo og Bergen.
A/S Arstad & Konglevoll hadde fra starten av en rekke agenturer for kjente landbruksmaskiner og traktorer, overtatt fra A/S Kullberg & Co, da de ble kjøpt opp av VOLVO konsernet. Fra en beskjeden start med 10 ansatte og en årsomsetning på ca 4 mill. kroner utviklet firmaet seg raskt til å bli en betydelig distributør av landbruksmaskiner, traktorer og redskaper.

I 1964 overtok A/S Arstad & Konglevoll eneforhandlingen av FIAT traktorer på Vestlandet. Thorstvedts Maskinforretning A/S var da importør av FIAT traktorer i Norge. Import av FIAT traktorer hadde firmaet drevet med siden 1958, men firmaet ble allerede stiftet i år 1900 av Olav Trapp.
Thorstvedts Maskinforretning A/S fikk høsten 1965 økonomiske vanskeligheter, og den 13. mai 1966 ble firmaet overtatt av A/S Arstad & Konglevoll. Thorstvedts Maskinforretning A/S med ca 20. ansatte ble fra overtagelsen datterselskap av A/S Arstad & Konglevoll. Selskapene utviklet seg raskt, nye avdelinger ble opprettet og nye forhandlerer ble knyttet til firmaene.

Areal og lokaler på Alnabru ble etter hvert for små, og i 1974 ble det besluttet at selskapene skulle bygge eget anlegg og flytte til Kløfta.  Anlegget sto klart ved årsskiftet 1977/78.
Med virkning fra 1. mars 1978 ble de to selskapene A/S Arstad & Konglevoll og Thorstvedt Maskinforretning A/S fusjonert, og det nye firmaet fikk navnet A-K maskiner, Arstad & Konglevoll, Thorstvedts Maskiner A/S, i daglig tale kalt A-K maskiner.
I 1993 overtok A-K maskiner importen av FORD traktorer og NEW HOLLAND høstemaskiner som sammen med FIATAGRI var blitt fusjonert til NEW HOLLAND. Med denne overtakelse ble Ford New Holland og A-K maskiners distribusjonsnett i Norge integrert. De sterkeste forhandlere og avdelinger ble valgt ut og A-K kjeden ble etablert.

Sommeren 2002 ble et langt samarbeid med Kverneland avsluttet og A-K maskiner gjorde avtaler med 6 nye leverandører. Våren 2003 ble den nye komplette produktlinje i A-K maskiner introdusert i Norge.
I november 2005 ble produktprogrammet ytterligere utvidet med Case IH traktorer. Med dette befestet A-K maskiner sin posisjon som ledende aktør innen salg av traktorer til det norske markedet. Målsetningen ble satt til at hver 4. traktor i Norge leveres av A-K maskiner.
Juni 2008 ble et nytt vendepunkt for selskapet ved at Bertel O.Steen overtok A-K maskiner. Som en del av Bertel O.Steen konsernet har A-K maskiner en styrket administrativ og finansiell plattform og trekker fordeler av samkjørte forretningssystemer og rutiner.
Produktprogrammet i A-K maskiner gjenspeiler stabilitet og forutsigbarhet, men har også nødvendig dynamikk. I løpet av 2010 er nye komplette redskapslinjer fra Pøttinger introdusert på det norske markedet.

1961 - 2011   A-K maskiner markerer 50 år i landbruksmaskinbransjen med en rekke gode kampanjepriser på traktorer og redskaper!  I jubileumsåret fremstår A-K maskiner med et landsdekkende avdelings- og forhandlernettverk med 50 A-K forretninger. Det gjør A-K maskiner til den desidert største private landsdekkende kjede innen salg av maskiner og utstyr til landbruket med norsk eierskap.

Ved årsskiftet 2011/2012 flyttet A-K maskiners avdeling for innendørsmekanisering til Kløfta og I-mek ble integrert i den øvrige organisasjonen på Kløfta Import.
I juni 2012 startet A-K maskiner opp som importør og forhandler av New Holland anleggsmaskiner i Norge. En egen anleggsdivisjon for salg og service av hele det store New Holland sortimentet bygges opp.