↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

62 36 42 90 / 900 62 502

Vakt: 63 36 42 92

Besøksadresse

Tiurvegen 24
2380 BRUMUNDDAL
  1. Beskrivelse

Om Kuldeteknikeren

Vi er en komplett kulde- og varmepumpe entreprenør som leverer over hele Innlandet. Vårt kontor er i Brumunddal og mye av jobbene våre utføres i nærområdet.

Vi er F-gass sertifisert og har høy kompetanse innen kulde- og varmepumpeteknikk.

Veidung Wergeland Snekkevik er daglig leder. Våre ansatte har fagbrev innen kuldeteknikk og er F-gass godkjent. Vi har sentralgodkjenning i tiltaksklasse 2 som utførende og prosjekterende.