↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

957 01 788

Besøksadresse

Nymosvingen 2
2609 LILLEHAMMER
  1. Beskrivelse

Kroppen er en helhet. Alle deler er knyttet til hverandre direkte eller indirekte. For at kroppen skal fungere optimalt må det være balanse mellom alle disse delene et indre samarbeid. Det strukturelle og det funksjonelle henger sammen.

Ved å korrigere ubalanse i struktur, vil kroppen generelt kunne fungere optimalt og være i stand til og både opprettholde, helbrede og reparere.

 

Lillehammer Osteopatiske Senter ble etablert i Nymosvingen på Lillehammer januar 2009, og har allerede et godt samarbeid med det lokale helsemiljøet. Klinikken har endret navn til Lillehammer Osteopati AS i juli 2013.

Klinikkens mål har hele veien vært å gi våre pasienter kvalitet og personlig oppfølging, for å hjelpe dem tilbake til normal aktivitet så raskt som mulig.

Klinikken holder til sammen med Lillehammer Akupunktur

 

Marianne har bakgrunn i helsefag fra idrettslinjen og Norges Idrettshøgskole (privatist i fagene anatomi, fysiologi og fysikk). Massasjeterapi fra Manumedic.

 

Fullførte osteopatiutdanningen i 2004.

Jobbet som osteopat ved 3 ulike klinikker i England i 2 år. Samtidig  assisterte hun i praktiske fag ved ESO (cranio-sacral fag og osteopatiske teknikker/manipulasjons teknikker)

Diplom i osteopati for dyr fra 2006.