↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 05 90 00

Besøksadresse

Storgata 75
2609 LILLEHAMMER
  1. Beskrivelse

Velkommen til Plan og Prosjekt arkitekter as.

Vi er kvalifisert innenfor følgende områder:

  • arkitektfaglig byggprosjektering
  • ansvarlig søker
  • prosjekteringsledelse
  • prosjektledelse
  • prosjektutvikling
  • arealplaner
  • brannteknisk prosjektering
  • tredimensjonale datamodeller og animasjoner

 

Vår målsetting er å oppfylle dine ønsker om å realisere et byggeprosjekt og å sikre prosjektenes arkitektoniske og byggetekniske kvalitet i henhold til avtalte rammer.
Dokumentproduksjon gjøres i all hovedsak digitalt.
Kommunikasjon tilpasses oppdragsgivers ønsker, men utføres i dag i stor grad via e-post.
Firmaet har siden 1987 benyttet DAK-system for produksjon av tegninger.  Dataanlegget har vært løpende fornyet og består i dag av 10 kapasitetssterke  arbeidsstasjoner i nettverk som kommuniserer eksternt via ADSL.
Som tegneprogram er det valgt ArchiCAD, som mest hensiktsmessig. Dette kommuniserer med AutoCAD via DWG-format. I nettverket er det også installert 1 AutoCAD-lisens.
Produksjon av byggebeskrivelse etter NS 3420 gjøres digitalt med program G-prog.
Prosjektregnskap utføres digitalt med Web-basert system ProjectHelp

kontoret
Plan og Prosjekt Arkitekter AS ble etablert i 1980 og overtok i 1986 arkitektkontorene. Arkitekt MNAL Bjarne B. Ellefsen og Arkitekt MNAL Asbjørn Rønning. De sistnevnte kontorene ble etablert ca. 1945, og dagens firma utgjør dermed det eldste og mest erfaringsrike arkitektmiljøet i Lillehammer.
Firmaet er organisert som aksjeselskap, med et tydelig og robust system for ledelse, ansvar og kvalitetssikring. Virksomheten er basert på en langsiktig utviklingsstrategi, der de grunnleggende forutsetningene er at firmaet skal bestå, uavhengig av framtidig eierforhold og bemanning og at det skal høre til blant de ledende innen sitt fagfelt i det indre østlandet.
Det legges vekt på at firmaet skal tjene alle oppdragsgivere på et høyt faglig nivå. Dette betyr i praksis at arkitektonisk kvalitet skal stå sentralt i gjennomføringen av alle oppdrag, uavhengig av størrelse. Videre skal det vektlegges høy byggetekniske kvalitet og at framdriftsplaner og økonomirammer holdes. Det legges overordnet vekt på at firmaet skal framstå som pålitelig og leveringsdyktig i alle faglige og forretningsmessige sammenhenger. Oppbyggingen og driften av firmaet tar sikte på at disse kvalitetene skal prege virksomheten i alle sammenhenger.
Det meste av dokumentproduksjonen foregår digitalt, herunder prosjektering, beskrivelser, kontroll og administrative funksjoner.

Det legges vekt på løpende oppdatering og fornyelse av kunnskap og kompetanse. For den enkelte medarbeider skal firmaets miljø gi gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Firmaet har siden 1988 hatt etablert plan for kvalitetssikring og intern revisjon.
Lillehammer Arkitektteam A/S som ble opprettet i forbindelse med prosjektering av OL-anlegg, er fusjonert inn i Plan og Prosjekt Arkitekter AS.