↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

415 74 040

Besøksadresse

Oskar Skoglys veg 2
2619 LILLEHAMMER
  1. Beskrivelse

Varmepumpe

Vurderer du  installasjon av varmepumpe kommer vi gjerne på en gratis befaring og ser på ditt behov og plassering. er du usikker på om om varmepumpe er noe for deg så setter vi også opp en utregning sammen med tilbudet der du ser besparelsen ved en slik installasjon.

Vi kommer gjerne på gratis befaring og ser på ditt prosjekt så ta kontakt eller benytt skjema for for å avtale tid.

 

Ulike typer varmepumper:

Luft/luft:
En luft/luft varmepumpe trekker varmeenergi fra uteluften og leverer lun og behagelig varme til boligen din. Varmepumpen består av en utedel og en innedel. Utedelen utnytter energi fra uteluften og øker temperaturen for oppvarmingsformål ved hjelp av en kompresjons- og ekspansjonsprosess. En moderne varmepumpe leverer høy varmekapasitet under alle forhold, også når det er skikkelig kaldt ute.

Luft/vann:
Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luft til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele huset.

Bergvarmepumpe:
En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe bruker energi lagret i fjell eller jord til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele huset.

 

Rørlegger

Vi leverer alle typer rørleggertjenester til alle typer kunder. Både privat og næring. Vårt kjerneområde er mjøsdistriktet men har også reisejobber på landsbasis.

Ingen jobb er for stor, heller ikke for liten. Våre rørleggere utfører for eksempel varmeanlegg, lekkasje på vann/avløpsrør, tette avløpsrør, omlegging, reparasjon eller bytte av blandebatteri eller annet sanitærutstyr. Omgjøringer på badet, reparasjon eller bytte av blandebatteri, kraner, varmtvannsberedere eller annet sanitærutstyr.

Vi kommer gjerne på gratis befaring og ser på ditt prosjekt så ta kontakt eller benytt skjema for for å avtale tid.

 

Ventilasjon

Ventilasjonsanlegg er viktig for et godt inneklima. Et sunt inneklima er avhengig av et ventilasjonsanlegg som fungerer optimalt.

Hensikten med et ventilasjonsanlegg er å fordele filtrert å temperert friskluft rundt i boligen/ bygningen uten støv og pollen. Et riktig dimensjonert ventilasjonsanlegg sikrer at inneklimaet holder seg «friskt» døgnet rundt og senker risikoen for helsemessige plager.

Ventilasjonsanlegg er en effektiv måte å utnytte energien i en bygning på da moderne ventilasjonsaggregat gjennvinner ca. 85% av varmen. Ventilasjonsanlegg begrenser luftfuktigheten innendørs og hindrer kondens og fuktskader.

Vi selger og bytter filter til de ulike ventilasjonsaggregatene.

Vi kommer gjerne på gratis befaring og ser på ditt prosjekt så ta kontakt eller benytt skjema for for å avtale tid.

 

Blikkenslager

Ingen jobb er for stor og ikke for liten.

Vi utfører alle typer blikkenslagerarbeider, som følgende:
Vannbrett, gradrenner, skoddrenner, overgangsbeslag etc.

Helbeslåtte piper
Båndtekking
Veggkledning
Gesims/parapet
Pipe sokler
Takrenner/ nedløp

Vi kommer gjerne på befaring og ser på ditt prosjekt så ta kontakt eller benytt skjema for for å avtale tid.