↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

906 40 150

Besøksadresse

Gudbrandsdalsvegen 1791
2662 DOVRE
  1. Beskrivelse

Korsvoll Maskin

Små og store oppdrag

Det startet som et enkeltmannsforetak med traktor og rundballepresse i 1987. Det fortsatte med første gravemaskinkjøp i 1993. Over 20 år senere er Korsvoll Maskin blitt en solid maskinentreprenør, med 14 ansatte og kunder som blant annet Jernbaneverket i portefølgen.

For å styrke vår kapasitet på jernbane og veg ytterligere, inngikk vi i 2011 et samarbeid med masinentreprenør Jan Haugen AS under navnet Snøhetta Anlegg.

Vi satser på rendyrking av kunnskapen vår og tjenestene våre, for å kunne yte enda bedre til våre kunder. Våre ansatte kurses jevnlig for å holdes oppdatert på alt fra lover og regelverk til teknologi og maskin.

Med et bredt tjenestespekter og stadig oppdatert kompetanse, er Korsvoll Maskin klare til å ta hvilket som helst oppdrag på strak arm. Enten det er i privat eller offentlig sektor er intet prosjekt for lite eller for stort.

Dovringen Ola Håkon Korsvoll startet bedriften som skulle bli Korsvoll Maskin i 1987.

 

Nasjonale spor, lokal forankring

Sterke røtter til lokalsamfunnet

Korsvoll Maskin har sin opprinnelse på Dovre i Gudbransdalen, og her har også bedriften slik den fremstår i dag videreutivklet og etablert seg. For oss er ikke det tilfeldig. Selv om vi har store oppdrag knyttet til jernbane og veg rundt om i landet, er våre viktigste oppdrag de vi utfører i vår egen bygd. Vi mener at et gjensidig godt samarbeid mellom entreprenør og kunder lokalt, bidrar positivt til samfunnsutviklingen - især i et lite samfunn. Sammen bygger vi opp bygdene, og det vil vi fortsette med også i fremtiden.

 

Ett av Norges beste pukkverk

Høyfjellskvalitet til alle formål

På Grøndbogen på Dombås innehar vi vårt eget pukkverk, hvor vi produserer alle typer masser. Fra borring og sprengning til knusing og sortering. Kvaliteten på massene er av meget høy kvalitet, og er godkjent for jernbanepukk og asfalttilslag.

Samt alle typer forsterknings- og slitelag.

Jernbaneverket er slik en stor og viktig kunde for oss. Pukkverket har 4-5 mann sysselsatt stort sett året rundt. 

I tillegg har vi et grustak på Bjorli, hvor vi i den forbindelse har endel oppdrag rundt hytteutbygging.