↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 

Randsverk Sag og Høvleri

Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 23 94 00

Besøksadresse

Sjodalsvegen 139
2683 TESSANDEN
  1. Beskrivelse

Langmorkje Almenning er eid av 426 bruksberettigede bruk i Vågå, og står for forvaltningen av skogen i Langmorkje Statsalmenning og drifta på sagbruket i Randsverk.
Skogen består av rundt 100.000 da produktiv fjellfuruskog og rundt 60.000 da bjørkeskog over barskoggrensa. Årlig avvirkes det rundt 7.000 m3 tømmer der mest mulig foredles på Randsverk Sag og Høvleri.
Beliggenheten i Randsverk er enestående. Rett under den mektige Jotunheimen med furuliene opp mot Gjende som nærmeste nabo. Her har Langmorkje Almenning tilgang til et enestående råstoff.

Vi har alt i fra

  • Innvendig standardpanel
  • Innvendig spesialpanel
  • Utvendig kledning
  • Impregnerte materialer
  • Gulvbord
  • Listverk og utforinger
  • Skurlast
  • Spesialiteter
  • Ved og flis

 

Kom innom oss i dag for en hyggelig tre last prat