↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

417 93 290

Besøksadresse

Løkkegata 9
2615 LILLEHAMMER
  1. Beskrivelse

MANGE BEKKER ARKITEKTUR

Arkitekturprosjektering fra konsept til byggeplass
"Mange bekker små gjør en stor å"

Mange Bekker Arkitektur har base på Lillehammer, men tar oppdrag over hele landet. Vi har mer enn 15 års praksis fra norsk byggebransje, natur, klima og kultur og bred kompetanse på ulike bygningstyper og størrelser. I likhet med kundene våre har vi et høyt ambisjonsnivå, og et genuint ønske om å utvikle bygninger utenom det vanlige.

Mange Bekker Arkitektur ble etablert på Lillehammer i 2018 av arkitekt Sam Hughes. En lidenskapelig interesse for friluftsliv er grunnen til at Mange Bekker ble etablert nettopp her. Veien inn i landet har gått via Skottland, Canada, USA, Japan, Stockholm, New Zealand og Oslo. Underveis har Mange Bekker høstet solid internasjonal erfaring, som vi tar med oss i møte med oppdragsgiverne våre.

Mange Bekker råder kundene til å sette av god tid til en åpen og dialogbasert prosess, der vi sammen legger rammer og skaper en felles visjon for prosjektet. Underveis er vi ikke bare opptatt av å definere praktiske behov, men også ønsker og drømmer. For hjemmet ditt er langt mer enn bare en bygning. I likhet med mennesker har bygninger personlighet og denne personligheten hjelper Mange Bekker dere med å identifisere og å skape.

Når vi har skapt en felles visjon, kobler vi på en rekke andre fagfolk og fagområder. Alle byggeprosjekter er en samling av mange innspill fra ulike fagfelt. Arkitektens rolle er å samle alle disse ideene og kompetansene, og ta et helhetlig grep om hele prosessen. Mange Bekker Arkitektur skal sørge for at kundens intensjoner bevares under hele byggeprosessen med andre ord at bygget faktisk blir slik vi sammen har utformet det.