↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 05 44 44
906 77 233

Besøksadresse

Nordsetervegen 55
2618 LILLEHAMMER
  1. Beskrivelse

Hernes Oljesenter

Dagens selskap, Hernes Oljesenter AS, ble opprettet 1. juli 2001. Rune Jakobsen, en av de ansatte i Hernes Varme AS, overtok selskapet sammen med tre andre aktører. Etter avtale med Olaug Hernes fikk de beholde Hernes Varme AS som selskapsnavn, siden dette var et godt innarbeidet navn i distriktet.

Det er i dag fire ansatte, og Rune er daglig leder.
Etter hvert har produktspekteret utviklet seg mye. I tillegg til mange varianter av diesel, parafin, olje og smøremidler, forhandler Hernes Varme AS i dag også blant annet tanker fra Vera Tank, utstyr fra Petro Utrustning og AdBlue produkter.