↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

482 43 777

Besøksadresse

Sjursjøvegen 1256
2610 MESNALI
  1. Beskrivelse

Bygg med Sjusjøen Byggservice AS
NYBYGG - TILBYGG - RESTAURERING - GRUNNMURER


Sjusjøen Byggservice AS ble etablert i 2009 med Anders Brukstuen som daglig leder.
Bedriftens langsiktige mål er å være en solid og foretrukket aktør i byggmestermarkedet i vårt lokalmiljø.
Vårt lokalmiljø er Nordre Ringsaker, Lillehammer, Nordseter og Ringsaker fjellet for hytter.

Vi skal være et sikkert valg for alle som går med byggeplaner innenfor våre områder, og ønsker å gjennomføre disse.

Sjusjøen Byggservice AS har sentral godkjenning og ansatte som er høgt kvalifisert, og bedriften gjennomfører stadig kurs og oppdatering av sine ansatte.
Vi samarbeider med kvalifiserte underleverandører, slik at vi kan gjennomføre totalentrepriser, med ansvar i alle ledd i prosessen, fra byggesøknad til ferdigstillelse.

Vi i Sjusjøen Byggservice AS holder oss oppdatert, og etterlever alle gjeldende lover og foreskrifter som gjelder vår virksomhet. Bedriften har sentral godkjenning, og har derfor etablert foretakssystem.
God dialog er avgjørende for et godt resultat, derfor samarbeider vi tett med aktuelle parter, på denne måten kommer vi fram til den beste løsningen.

Har du ideer, har vi mulighet å hjelpe til med tegninger. Bedriften har fokus på kreative og kostnadsparende løsninger.  
HMS er høyt prioritert i bedriften.

Kompetanse
Sjusjøen Byggservice AS er en mesterbedrift

De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag. Skrekkhistorier om uheldige kjøpere av håndverkstjenester er unntakene. Men husk å være føre vár!
Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett hvilke av de 64 fagene det dreier seg om, og uansett om mesterbedriften er liten eller stor. En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.
Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.
FFV har utarbeidet Byggebransjens våtromsnorm (BVN) og skal besørge at den er operativ og ajourført.
Fagrådet skal dessuten drive utdannings- og informasjonsvirksomhet og i tillegg være et forum for erfaringsutveksling og samarbeid mellom ulike fagmiljøer.
FFV vil også bidra økonomisk og faglig til nødvendige forsknings- og utviklingsarbeider, nyttiggjøre seg disse resultatene tverrfaglig og sørge for at de blir spredd.

Norges Byggmesterforbund ble etablert i Oslo i 1919
.
Etterhvert har mange byggmestre sluttet seg til forbundet og vi er pr. 1.nov. 2001, 1368 medlemmer fordelt på 30 lokalforeninger over hele landet.

NBF har som hovedformål å ivareta sine medlemmers faglige og merkantile interesser innen byggenæringen. Spesielt skal det ivareta de faglige interesser
innen tømrerfaget, verne om dets tradisjonsrike betydning, og på samme tid søke det modernisert og tilpasset tidens skiftende krav.

For å bli medlem av NBF må en ha mesterbrev i tømrerfaget og gyldig ansvarsforsikring. NBF består av bygg- og tømrermestere fordelt på 30 lokale laug.
NBF har bedriftsmedlemmer, personlige medlemmer og passive medlemmer. Bedriftsmedlemmene er også medlem i NBF's Servicekontor.

Medlemmene er hovedsakelig små og mellomstore bedrifter som driver med husbygging i tre, men en del medlemmer utfører også entreprenøroppdrag i tillegg
til byggmestervirksomheten

Godkjenninger og sertifiseringer